Kogeanbefaling i Itilleq

Tilsynsmyndighederne har udstedt følgende kogeanbefaling:

Fund af bakterier i drikkevandet i Itilleq

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.

Kogeanbefaling:

Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen

Kogeanbefalingen ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater

For yderligere oplysninger, venligst kontakt AC-Fuldmægtig Susanne Berglund tlf.: 346469, email: susb@nanoq.gl

Nukissiorfiit arbejder på at løse situationen og tilsynsmyndighederne ophæver kogepåbuddet, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultat.

Vi beklager generne kogepåbuddet medfører.