Kogeanbefaling i Narsaq

Efter de seneste prøveresultater fra vandforsyningen i Narsaq, har tilsynsmyndighederne udstedt dette kogepåbud:

Fund af bakterier i drikkevandet i Narsaq

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra byen påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.

Kogeanbefaling:
Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen

Kogeanbefalingen ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.
For yderligere oplysninger, venligst kontakt AC-Fuldmægtig Susanne Berglund tlf.: 346469, email: susb@nanoq.gl

Borgere i Narsaq skal derfor koge vandet før de drikker det.
Nukissiorfiit arbejder på at løse situationen og tilsynsmyndighederne ophæver kogepåbuddet, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultat.

Vi beklager generne kogepåbuddet medfører.