Nødforsyning i Kangaatsiaq

Arbejdet med nødforsyningen af vand til bygden er i fuld gang. Med dette arbejder bestræber vi os på, der igen vil være normal drift i den 23. marts.
Nukissiorfiit anmoder dog fabrikken i Kangaatsiaq til fortsat at indstille deres aktiviteter, indtil den logistiske opgave er løst.

Når der igen er normal drift, vil Nukissiorfiit på det kraftigste appellere til, at der udviser stor omtanke i brugen af vand efter den 23. marts. Fabrikken bør derfor igangsætte tiltag for at begrænse forbruget indtil det forventede tøbrud i juni, da der er store omkostninger forbundet med driften af denne nødforsyning.

Den nuværende situation skyldes en meget tør sommer, som har betydet, at vandstanden i Nukissiorfiits vinterreservoir i Kangaatsiaq har nået et kritisk lavt niveau.