Status: Nødforsyning af vand i Kangaatsiaq

3. april:
Nukissiorfiit har etableret nødforsyning i Kangaatsiaq, ved hjælp af brandvæsenets pumper fra Ippernat sø. Denne ordning giver Royal Greenland mulighed for at genåbne deres fabrik i byen med en begrænset vandforsyning frem til starten af stenbider sæsonen, hvorfra Nukissiorfiit forventer at kunne levere vandmængder til normal drift.

Vandforsyningen vil blive opretholdt som nødforsyning frem til et forventeligt tøbrud i starten af juni. Nukissiorfiit har iværksat tiltag, som skal forebygge en lignende situation i fremtiden. Disse tiltag forventes idriftsat i løbet af sommeren, og vil dermed allerede have effekt for dette års vintersæson.