Status på vandforsyningen i Nanortalik

Vandforsyningen i Nanortalik har stadig mindre udfordringer, men de fleste kunder dog vil opleve normal forsyning.
Nukissiorfiit fortsætter arbejdet, indtil vandforsyningen igen er normaliseret for alle kunder