Til kunder med fejl i opkrævning

Nukissiorfiit er opmærksom på, at nogle kunder har modtaget en opkrævning på varmtvands-afregning, hvor der er opkrævet et lidt større beløb på varme, end de reelt skulle betale. Det drejer sig om beløb i størrelsesordenen på 15 -30 kroner.

Dette er naturligvis ikke korrekt, og de berørte kunders afregning bliver reguleret ved næste aflæsning. Nukissiorfiit beklager fejlen.