Kogeanbefaling i Nuuk

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra ledningsnettet i området ved Lyngby-Taarbækvej, og dele af Saqqarliit i Nuuk påvist forhøjet indhold af coliforme bakterier i drikkevandet.

På kortet her kan man se de berørte bygninger. Det er de nummererede bygninger (11-47) der har fået kogeanbefaling. 

Herudover: B1596, B1642, B792, B791, B1321, B1923, B1580, B790, B2183, B3981, B3980, B1459, B233, B788, B1712, B1545, B3592, B594


Kogeanbefaling:

Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen

Kogepåbud:

Fødevarevirksomheder og institutioner i området Lyngby-Taarbækvej påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.