Omfattende hærværk på vandledning i Nuuk

Nukissiorfiit formoder at 14 huller på en midlertidig vandledning skyldes hærværk. Vandledningen er en del af forsyningen i Nuuks by

Det var en kedelig konstatering som Nukissiorfiits driftspersonale mødte tirsdag formiddag, da de opdagede at vandet fossede ud af en midlertidig vandledning ved vandsøen i Nuuk by. De fandt nemlig ikke mindre end 14 stikhuller.

Den midlertidige vandledning er etableret, som et led i at bekæmpe de drikkevandsgener i Nuuk by oplevede i 2020, hvor man flere gange oplevede afvigende smag og lugt.
- Det er meget ærgerligt, at der er begået hærværk. Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at forsyne vores kunder med rent drikkevand, siger Kenneth Nyland, teknisk direktør.
Han understreger, at det giver ekstra udfordringer for Nukissiorfiit, at der begås hærværk, og kan i værste fald dårligere forsyning af vand i det pågældende område.
- Jeg vil gerne appellere til, at man passer på Nukissiorfiits anlæg. Det kan i værste fald gå ud over forsyningssikkerheden. Derudover skal vi bruge mange ressourcer på at udbedre skader fra hærværk, ressourcer der kunne have været brugt langt bedre andre steder, siger Kenneth Nyland.

I sidste uge oplevede Nukissiorfiit også, at der blev skåret hul i vandledningen her lykkedes det personalet af lappe hullerne.
Hærværket har p.t. ingen effekt på forsyningen, men fortsætter det vil det, kan det skabe udfordringer med at forsyne med drikkevand uden gener.