Planlagt mindre reparation på transmissionslinjen til vandkraftværket i Buksefjord

Nukissiorfiit har, ved dagens helikopterinspektion af transmissionslinjen mellem Nuuk og vandkraftværket i Buksefjorden, konstateret tre yderligere overfladiske brud på den allerede beskadigede transmissionslinje. Brudene er overfladiske og kan IKKE på nuværende tidspunkt give anledning til strømafbrydelse.  

Disse brud har ikke været synlige i forbindelse med den seneste reparation, da kablet på dette område har været dækket af et tykt lag is. Denne is er, siden den udførte reparation, smeltet så bruddene er blevet synlige og der er altså ikke tale om, at den udførte reparation er brudt op.

Nukissiorfiit vil reparere bruddet i morgen, hvilket betyder at forbindelsen til vandkraftværket afbrydes midlertidigt.

I denne periode vil byen blive forsynet fra nødelværket i Nordhavnen.

Der er tale om en planlagt nedlukning af vandkraftværket og Nukissiorfiit forventer ikke nogen forstyrrelser af forsyningen til byen mens arbejdet pågår.

De løbende helikopterinspektionerne af transmissionslinjen til vandkraftværket i Buksefjord, er iværksat netop for, at mulige mindre brud kan blive observeret og repareret før de kan udvikle sig og give anledning til kortslutning og afbrydelse af strømforsyningen. Derfor er det IKKE kritisk eller overraskende, at Nukissiorfiit har konstateret yderligere mindre brud på transmissionslinjen.

Helikopterinspektionerne gennemføres hver 14. dag og yderligere efter hver storm. Denne procedure fortsætter indtil kablet er repareret permanent, hvilket forventeligt sker i sommeren 2022.