Station B-1045 Aasiaat til salg i offentligt udbud

Nukissiorfiit udbyder som samlet af B-1045 Aasiaat til salg i offentligt udbud til overtagelse pr. 15. maj 2021 eller efter aftale.

B-1045 er en gammel stationsbygning. Det samlede areal er på ca. 9,5 m2. og er isoleret

Bygningen sælges som den er og forefindes. Sælger påtager sig intet ansvar ud over vanhjemmel. Interesserede købere opfordres til at antage egne rådgivere.

B-1045 vil være undergivet købers frie rådighed, alene begrænset af de i lokalplanen for området anførte bestemmelser samt lovgivningen i øvrigt.

Alle omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber, dog afholdes stempelomkostninger (1,5% af købesummen) og honorar (10.000 kr.) til advokat for udfærdigelse af skøde og berigtigelse af handlen ligeligt mellem køber og sælger.

Besigtigelse kan ske ved henvendelse på Nukissiorfiit Aasiaat efter aftale med Ovenguaq Lyberth, som kan kontaktes på mail ol@nukissiorfiit.gl og pr. telefon 894847.

Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budsum i danske kr., samt navn, postadresse, tlf. nr. og evt. mail-adresse, bedes frem- sendt til Nukissiorfiit via e-mail juridisk@nukissiorfiit.gl med titel:

”Tilbud på B-1045 Aasiaat”

Tilbuddet, der er bindende, skal være ubetinget og uden forbehold. Der skal deponeres eller erlægges garanti for købesummens betaling samt salgsomkostningerne senest fem dage efter sælgers accept. Udgifter til evt. ekspeditionsgebyr ved deponering til pengeinstitut afholdes af køber. Tilbud skal være Nukissiorfiit i hænde senest mandag d. 11. maj 2021.

B-1045 sælges til højeste, konditionsmæssige bud dog med minimum pris på 40.000,00kr. Nukissiorfiit forbeholder sig retten til at forkaste alle modtagne tilbud.