Strømsvigt i Nuuk, Nuussuaq & Qinngorput

Opdateret kl. 19:21, 30.11.2021 

Store dele af byen forsynes nu igen med strøm og vand. Nukissiorfiit arbejder fortsat og forventer at få de sidste kunder koblet ind, inden for de kommende timer. Vi takker for jeres forståelse.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Opdateret kl. 06:53, 30.11.2021

Nukissiorfiit arbejder fortsat på at reetablere strømforsyningen. Der er en forventning om at transmisisonslinjen til vandkraftværket er blevet beskadiget, grundet stormen. 

Derfor anvendes byen nød-elværk og de første mindre dele af byen har nu fået strøm igen. Opstarten af nød-elværket har taget længere tid end forventet, og der vil gå yderligere tid før hele byen igen har strøm. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Opdateret kl. 01:19, 30.11.2021

Det voldsomme vejr skaber udfordringer med at genetablere forbindelsen til vandkraftværket i Buksefjorden.

Vi har derfor nu startet reserveelværket i Nordhavnen og arbejder fortsat sideløbende på at få vandkraftværket forbundet. Det betyder at der sandsynligvis vil gå yderligere et par timer førend vi igen kan koble kunderne ind. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vi oplever desværre pt. strømsvigt i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput, på grund af stormen. Fejlen er fundet og Nukissiorfiits ansatte arbejder på højtryk for at udbedre denne.

Vi forventer at kunne koble kunderne ind igen, indenfor de kommende to timer. Vi melder ud igen så snart der er nyheder.

Med venlig hilsen,
Nukissiorfiit