Ledningit pillugit paasissutissat

Ledningit siammarterutit pillugit paasissutissat, Nukissiorfiit oqartussanut, siunnersuisartunut allanullu soqutiginnissinnaasunut neqeroorutigaat. Paasissutissat innaallagissamik, imermik kiassarnermillu pilersuinermut tunngassuteqarput.

Ledningskort

http://maps.nukissiorfiit.gl/ledningskort

Ledningit pillugit paasissutissat

Imermut/innaallagissamut/kiassarnermut aqqutit pillugit paasissutissat iluarsarneqarnerat pissutaalluni maanna atorsinnaanngikkallarput.

http://maps.nukissiorfiit.gl/opendata