Ledningsdata

Nukissiorfiit stiller data om ledningsnettet til rådighed for myndigheder, rådgivere og interessenter. Materialet omfatter både el-, vand- og varmeforsyning.

Ledningskort

Her er det muligt at se placering af Nukissiorfiits ledningsnet for el, vand og fjernvarme.
http://maps.nukissiorfiit.gl/ledningskort