Byggemodning

Nukissiorfiit råder over en pulje af midler, der kan bruges til byggemodning af projekter.

Hvis man ønsker at ansøge om midler fra puljen, skal dette ansøgningsskema udfyldes. Se også vejledning til byggemodningsansøgning.