Information til samarbejdspartnere

Er du samarbejdspartner, eller vil du vide mere om Nukissiorfiits krav til sine samarbejdspartnere, kan du finde information her.

Dokumentationsmanual

Alle parter, der arbejder med anlæg og drift af Nukissiorfiits produktionsanlæg, skal følge retningslinjerne i Nukissiorfiits dokumentationsmanual for produktionsanlæg. Hent Nukissiorfiits dokumentationsmanual her.

Dokumentationen for Nukissiorfiits produktionsanlæg skal udarbejdes i en form og udførelse, der muliggør en problemfri vedligeholdelse og arkivering af materialet, således der til stadighed foreligger ajourført og tilgængelig dokumentation på anlæggene.

Fakturering

Proceduren for fremsendelse af fakturaer til Nukissiorfiit er:

  • Nukissiorfiit foretrækker at modtage fakturaer elektronisk (i OIOUBL/OIOXML-format). Elektronisk faktura sendes til Nukissiorfiits EAN-/GLN-nr. 5790000295500.

  • Alternativt kan fakturaer fremsendes som vedhæftet fil til kreditor@nukissiorfiit.gl

  • Sælgers selskabsnavn, adresse og CVR-/GER-nr. skal fremgå af fakturaen.

  • Fakturaen skal indeholde fakturanummer og fakturadato.

  • Fakturaen skal være påført leveringsdato for den fakturerede vare/ydelse.

  • Faktura skal være påført Nukissiorfiits indkøbsordre-/rekvisitions-/kontraktnummer og kontaktperson.

  • Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser skal fremgå af fakturaen og skal matche den fremsendte indkøbsordre.

  • Betalingsbeløb og valuta skal fremgå af fakturaen.

  • Bankkonto eller IBAN-nr. og SWIFT-kode skal fremgå af fakturaen.

Spørgsmål kan rettes til Nukissiorfiits indkøbsafdeling: indkoeb@nukissiorfiit.gl.

Vejledninger og blanketter