Nyt program for indmelding af installationer

Fra 01.02.2024 skal indmeldinger om nye installationer ikke længere foretages i www.installationsblanket.dk men fremover skal du indmelde i www.eltilmelding.dk, derfor vil Nukissiorfiit meget gerne invitere din virksomhed til et webinar på teams der introducerer og underviser dig i brugen af www.eltilmelding.dk

Der afholdes webinar d. 11.01.2024 og 23.01.2024. Begge dage er fra 09-11 om formiddagen. Tilmeld dig via mail her.

I er ikke forpligtet i at deltage i undervisningen, men I er forpligtet til at bruge programmet www.eltilmelding.dk fra første februar. Alle nye tilmeldinger i www.installationsblanket.dk efter denne dag afvises. De eksisterende sager færdiggøres efterfølgende.

Link til vejledninger om programmet hvis I ikke vil deltage https://eltilmelding.dk/vejledninger/

Den 31.12.2024 lukkes www.installationsblanket.dk permanent og kan ikke længere bruges.