Arnat maskinmesterit siulliit

Maannakkut Naja Fleischer Nissen aamma Tupârna Petersen Sørensen marluullutik maskinmesteritut imminut taasinnaalerput. Taannaaginnanngilarli – taakkua aamma tassaapput kalaallit arnat siullersaallutik maskinmesteritut imminnut taasinnaasut. Marluullutik Frederikshavnimi uani Martec, Maritim og Polytecnic College ilinniarput. Tupârna upernaaq Nukissiorfiit kujallermi praktikkeqqammerpoq.

Maligassiuisut
Soraarummeernerminni pitsaasumik angusaqarlutik maskinmesterit arnat taakkua marluk maligassiuipput, suliffimmi qangaaniilli angutinik inuttaqarnerusartuusumi.
– Assorsuaq killitsisimaarnarpoq arnaalluni maligassiuisoq. Tassami uanga eqqarsaatigisimanngisaannarpara arlaannulluunniit arnatut maligassiuisunngornissaq, kiisalu uanga inuttut pissutsinni saqqumilaartuunngilanga. Kisianni paasivara tamanna ilaquttannut Nunatsinni aamma Danmarkimi isumaqangaatsiartoq, Naja oqaluttuarpoq.

Nersorneqarneq
Naja aamma Tupârna marluullutik angusaqarluarnerminni nersorneqarput. Maskinmesterit peqatigiiffianni siulersuisunut ilaasortap, Kim Rasmussen, Naja Fleischer Nissenimut tunissuteqarpoq ilinniartuunermi ingerlanera tamakkerlugu ajunngitsumik misigititsisarsimanera pillugu.

Frederikshavn Kommune-mi Borgmester Birgit Hansen qangaaniilli ilinniartumut, ilinniarnermi ingerlanerani ajunngitsumik sunniuteqartartumut tunniunneqartartoq, iganermut atuagaq tunniuppaa. Pissarsisoq tassaavoq Tupârna Petersen Sørensen tunngavilersuutigineqarporlu, qungujulajuartuunera aamma qanilaartuartuunera taamatuttaaq ukiut ingerlanerini ilinniartutut pitsaasutut aamma anguniagaqarluartutut takutitsisimanera.

Nukissiorfiit Nunap Immikkoortuani Kujallermi pisortaa Lars Hoffmeyer, oqarpoq Tupârna assut nuannaraarput praktiikkernermi ingerlannerani assut qaffasissumik piginnaanermik takutitsivoq. Tassani Tupârnap qitiutippaa aqutsineq suliassanilu anguniaqarluarluni suliarisarlugit, taakkulu ajunngilluinnartumik naammassivai. Tupârnap ajunngilluinnartumik sulinera nersualaarparput siunissamilu pitsaanerpaamik kissaallutigu aamma neriuppugut, Tupârna Nukissiorfinnut qiviarniarumaartoq piffissap ilaani unamminartunik nutaanik ujartulissaguni.

Tapersersoqatigiinneq
Naja aamma Tupârna ilinniarnerminnik ingerlatsinermik nalaani suliatigut aamma inuttut imminnut tapersersoqatigiissimapput.
– Assigiittumik ajornartorsiuteqarsimavugut ilinniartutut arnaasutut ilinniarfimmi anguteqarnerusumi aamma ilinniartooqatitsinnik utoqqaanerulluta, 43-nik aamma 33-nik ukioqarluta, tassa ilinniaqatitta angerlarsimaffimminni annertuumik suli akisussaassuseqarneq misigisimanngilaat. Tamanna malunnartarpoq, Tupârna oqarpoq.
– Tassa inuunitta sinnerani ikinngutigiilerpugut aamma immitsinnut assut nuannarilerpugut. Ataatsimut taakua marluk isigalugu inuttut aamma suliatigut. Immitsinnut tapersersortarpugut aamma tamatumunnga ilutigitillugu nuannisaaqatigiittarluta. Ilinniagaq naammassissagaanni assut pingaaruteqarpoq tapersersorteqarnissaq, tassa sunik aqqusaagaqarnermik paasinnissinnaasumik. Marluullutami inuusukkunnaareerpugut, ilinniartoqatitsinnik allaanerusunik unamminartunik peqarsimavugut. Uagut immitsinnut assigiinngilagut tamannalu suleqatigiinnitsinni malunnarluartarpoq, tassani immitsinnut pitsaalluinnartumik tapertariittarpugut, Naja oqaluttuarpoq.

Siunissaq
Naja aamma Tupârna maannakkut marluullutik Danmarkimi najugaqarput, kisianni tamarmik periarfissatut isigaat maskinmesteritut ilinniarsimasutut pissarsiartik Kalaallit Nunaanni atornissaata periarfissatut isigaat.

Tupârna oqaluttuarpoq, – Uanga pingasunik qitornaqarpunga ilinniakkaminnik ingerlatsisunik. Ellen taanna saffiortutut ilinniarluni aallartippoq, Alex innaallagialerisutut kiisalu Malik 10. klasse ingerlappaa, taamaattumik Nunatsinnut aatsaat suliffissarsiornissara ukiut marlussuit qaangiuppata eqqarsaatigaara.
– Uanga uiga assut pitsaagami qanorluunniit piniaruma tapersersussavaanga, Nunarpullu periarfissaannginngilaq. Kisianni maannakkut suli ilisimanngilara ukioq ataaseq qaangiuppat sumiissanerlunga, Naja oqarpoq.

Nukissiorfinnit Naja aamma Tupârna angusaat pitsaasut pillugit pilluaqqorujussuarpagut neriuppugullu, maani nunatsinni aammattaaq piginnaasaat iluaqutigilerumaarlugit aamma allat taakkununnga tumisiuiniassammata…