Nalliuttorsiortut tallimat ullormi ataatsimi

Ullumi pingasunngornermi juulip ulluisa 17-ianni Nukissiorfiit sulisunik tallimanik ataatsikkut ukiunik 25-nngortorsiortitsivoq Hotel Maniitsumi, suleqataasut, ilaquttat aamma ikinngutit qaaqqusaallutik.

– Ulloq nuannersoq qilanaarisimavarput tulluusimaarutigalugulu, Jan Zachariassen, nunap immikkoortuani Qeqqani pisortaq, nangipporlu:

– Aammaarluta takusinnaavarput Nukissiorfiit suliffigissallugu pitsaasuusoq. Nalliuttorsiortut taakku tallimaasut nersualaarneqaqaat, naallu ullup nalliuttorsiorfissap toqqarnissaa unamminartorsiorfiugaluartoq iluatsippoq, kiisami tamarmik katersuussinnaalersillugit, nuanneqaarlu katersuunnerput, oqaluttuarpoq.

Ukiunik 25-nngortorsiorlutik nalliuttorsiortut tassaapput Marianne Begstrup, Lisbeth J. Lyberth, Augo Heilmann, Siverth Zeeb aamma Jørgen Rosing.