Drikkevand undersøges efter kraftig røgdannelse

Nukissiorfiit har igangsat ekstra undersøgelser af drikkevandet i Uummannaq, efter der har været en voldsom, udbredt røgdannelse med retning mod drikkevandssøen som følge af afbrænding af affald på dumpen i Uummannaq.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, om der kan være tale om en forurening af vandressourcen. Nukissiorfiit har tidligere rettet henvendelse til relevante myndigheder om faren for forurening af drikkevandet ved afbrænding på dumpen.

Nukissiorfiit har som opfølgning på hændelsen iværksat prøvetagning af vandanalyser for både mikrobiologiske og fysisk-kemiske analyser. Dette sker i tæt samarbejde med de rette myndigheder, som er orienteret om sagen.

Nukissiorfiit vil tillige benytte lejligheden til at informere om, at virksomheden i februar 2018 har givet høringssvar til Avannaata Kommunias dispensationsansøgning til åben afbrænding af affald i Uummannaq. Heri blev det vægtet, at eventuel afbrænding skulle ske under kontrollerede forhold, med vindretning væk fra sårbare områder som drikkevandssøer og vandspærrezoner.