Forlænger svarfrist

Nukissiorfiit forlænger svarfristen for kundetilfredshedsundersøgelsen på grund logistiske udfordringer. Den nye frist for udfyldelse af spørgeskemaerne er 1. februar 2019

Det er Nukisiorfiits ønske at nå ud til så mange som muligt, så vi kan danne os et realistisk billede af, hvor vi kan gøre vores arbejde bedre. Nukissiorfiits mål er nemlig at levere endnu bedre service for vores kunder i alle byer og bygder. Det er derfor vigtigt for Nukissiorfiit at få et så fyldestgørende svargrundlag fra kunderne som muligt, hvorfor svarfristen nu forlænges.

Nukissiorfiit har valgt ikke at gøre spørgeskemaerne elektronisk, idet mange af vores kunder ikke har adgang til sådanne faciliteter. Dog har erhvervskunder modtaget spørgeskemaerne pr. E-mail mens fysiske spørgeskemaer er sendt ud til udvalgte privatkunder i alle byer og bygder. Lodtrækning om 4×500 kr. i hver by og 1×500 kr. pr. bygd sker derfor først den 8. februar 2019. Det kunder som allerede har udfyldt skemaerne kommer automatisk med i lodtrækningen. Det er kun muligt at deltage med én besvarelse pr. hustand.

For at blive endnu bedre til at yde en god service for vores kunder i byer og bygder, så er det vigtigt for os at finde ud af, hvor tilfreds du er som kunde omkring vores serviceydelser vedr. el, vand og varme.

Vi glæder os til at modtage dine svar og ønsker Jer alle en varm og glædelig jul og godt nytår fyldt med god energi.