Hvor tilfreds er du?

I disse dage vil Nukissiorfiits kunder modtage et spørgeskema. Vi vil nemlig gerne vide, hvor tilfredse kunderne er med Nukissiorfiits service

Nukissiorfiit ønsker at give så god kundeservice som muligt. I den undersøgelse, der nu sættes i gang, bliver kunderne derfor spurgt til, hvordan deres oplevelse er, når de er i kontakt med Nukissiorfiit. Det kan for eksempel være kontakt via Call Centeret eller Nukissiorfiits hjemmeside.

Svarene på spørgsmålene er vigtige for Nukissiorfiit, for at vi kan blive klogere på, hvordan vi bliver bedre til at imødekomme vores kunders behov og ønsker.

Spørgeskemaet bliver delt ud til alle Nukissiorfiits kunder i bygderne. Til vores mange kunder i byerne sendes undersøgelsen til en række tilfældigt udvalgte kunder via e-mail eller med post.

Nukissiorfiit håber på, at så mange som muligt vil benytte anledningen til at give tilbagemeldinger til os.

Det udfyldte spørgeskema skal enten afleveres til den lokale Nukissiorfiit eller sendes pr. mail til: sekretariat@nukissiorfiit.gl senest fredag den 30. november 2018.