Indsats viser resultater

Kogeanbefaling af vandet i Eqalugaarsuit er nu også ophævet. Det er fjerde kogeanbefaling, der er ophævet, på ganske kort tid

På disse få måneder var det først Qassiarsuk, så Sarfannguit og dernæst byen Kangaatsiaq. Nu viser de nyeste vandprøveresultater, at fjerde kogeanbefaling af 2016, i Eqalugaarsuit, kan ophæves.
– Vi går den rigtige vej og snart kan vi ophæve samtlige, gamle kogeanbefalinger. Eqalugaarsuit er endnu et positivt resultat på en god og intensiv indsats, med forbedringer af vores bygdevandværker, fortæller Mogens Nielsen, teknisk direktør.

Nukissiorfiit bygdevandværk i Eqalugaarsuit har netop gennemgået en omfattende renovering, og de seneste vandprøver viser tilfredsstillende vandkvalitet. Derfor kan man i dag ophæve kogeanbefalingen fra 2016.
Det samme er gældende vandværket i Qassiarsuk, hvor bygdens beboere, i november, fik nyheden om at kogeanbefaling af 2013 blev ophævet.
For Sarfannguits vedkommende blev forurening af det enkelte omfattede taphus udbedret, ligesom der blev omlagt en rørledning, hvilket også betød renere vand og ophævelse af kogepåbud. Ligeledes blev der optimeret på vandbehandlingen, som også medvirkede til ophævelsen.
– Vi arbejder hårdt for at kunne være med til at ophæve de sidste to kogepåbud i landet. Nemlig i bygderne Isortoq og Ammassivik. Målet er, at disse kan ophæves i starten af det nye år, siger Mogens Nielsen.

Nukissiorfiit arbejder fortsat med at forbedre drikkevandskvaliteten til alle vores forbrugere og optimerer løbende vores drift, i både byer og bygder, hvor det findes nødvendigt.