Nukissiorfiit tester vindmøller

Til efteråret sætter Nukissiorfiit to mindre vindmøller op i Sisimiut.
Projektet er en del af Sisimiut bygdevindmølletestcenter og formålet er at høste mere viden og erfaring.

Det er Nukissiorfiits håb, at vindmølletyper vil kunne fungere som et bæredygtigt supplement til energiforsyningen i bygderne.
Nukissiorfiit vil derfor efter opstillingen løbende vurdere, hvordan møllerne fungerer i vores til tider hårde arktiske klima.

I første omgang opstilles der to husstandsvindmøller ved området omkring KTI Sisimiut. De har en højde på omkring 25 m over terræn og er relativt nemme at sætte op.
Møllerne har en maksimal effekt på 25 kW og forventes at producere 80-140MWh per mølle, per år. Til de to møller etableres en arbejdsvej for opstilling og senere servicering af møllerne. Ligeledes trækkes et elkabel mellem møller og nærmeste netstation.

Møllerne skal, sammen med andre vedvarende energikilder, være med til at omstille energiproduktionen i Grønland til en mere grøn produktionsform – og forsøget skal ses som et led i Nukissiorfiits strategiske arbejde for at opnå 100 procent vedvarende energi i 2030.

Hele projektet gennemføres med bistand fra KTI-Sisimiut, der vil bruge både etableringen og driften af vindmøllerne i deres undervisning af skolens elever. Lige ledes har DTU ARTEK hjulpet til med teknisk viden samt vibrationsmålinger. Det vil desuden være muligt for Center for Arktisk Teknologi at udføre yderligere undersøgelser og målearbejde i forbindelse med vindmøllernes drift.