Rutinetjek af transmissionslinjen til Buksefjorden Vandkraftværk

I disse dage kan man i Nuuk se røg fra Nordhavnsværkets skorsten. Det skyldes, at Nukissiorfiit får foretaget rutinetjek af transmissionslinjen, der går fra Buksefjorden Vandkraftværk til Nuuk. Vandkraftværket står stille, når arbejdet pågår, og elværket på havnen står i stedet for elproduktionen til byen.

Det rutinemæssige eftersyn af den 56,6 km. lange transmissionslinje forventes at foregå frem til den 7. september 2018. Et sådant eftersyn skal foretages hvert 5. år.

Indbyggerne i Nuuk har den 1. oktober 2018 modtaget forsyning fra Buksefjorden Vandkraftværk i 25 år. Det er heldigvis sjældent nødvendigt at benytte oliebaseret elproduktion på Nordhavnsværket, der er back-up-anlæg for vandkraftværket. 99 % af den el og varme, Nukissiorfiit afsætter i Nuuk, er baseret på vedvarende energi.

Nukissiorfiit beklager eventuelle gener, der måtte opstå i forsyningen i forbindelse med eftersynet.