Vandkraft på programmet

I disse dage afholder Nukissiorfiit et temamøde om vandkraft. På mødet bliver der udvekslet viden og erfaringer med samarbejdspartnere og nabolande, samt ikke mindst egne medarbejdere i Nukissiorfiit. Dette ses som et væsentligt bidrag til at optimere anvendelsen af vandkraft både nu og i fremtiden i Grønland.

I de kommende år skal vandkraft benyttes endnu mere end i dag. Derfor afholder Nukissiorfiit i denne uge et temamøde om vandkraft over tre dage på hovedkontoret i Nuuk.

På temamødet drøfter Nukissiorfiits medarbejdere med ansvar for vandkraft mulighederne for udvikling og udvidelse af vandkraftforsyningen med eksterne samarbejdspartnere og forsyningsselskaber fra Færøerne og Island.

Nukissiorfiit undersøger mulighederne for øget brug af vandkraft på tre hovedområder: Nye større vandkraftværker til byer uden vandkraftforsyning, udvidelse af eksisterende vandkraftværker og nye mindre vandkraftværker til forsyning af bygder.

Potentialet for brug af andre vedvarende energikilder de enkelte steder i landet undersøges også, som beskrevet i Sektorplan for energi- og vandforsyning.