Afbrydelig elvarme i Ilulissat

Vil du medvirke til at styrke brugen af grøn energi og spare på fossile brændstoffer? Det kan du gøre ved at få installeret en varmeenhed baseret på el i kombination med dit oliefyr – og helt uden omkostninger. Nukissiorfiit betaler for installationen. Installationen af en varmeenhed baseret på el er dog afhængigt af, om du bor i et område, hvor nettet er i stand til at bære det.

Dette kan lade sig gøre, da Ilulissat vandkraftværk har ekstra kapacitet til yderligere ren energiproduktion. Nukissiorfiit ser derfor en samfundsgavnlig mulighed i at tilbyde både private kunder, offentlige større bygninger og industri at få installeret en varmeenhed baseret på el for at reducere forbruget af fossile brændstoffer.

Nukissiorfiit tilbyder også at installere og drive varmeenhed baseret på el i en størrelse fra 35-600 kW med egen oliekedel som backup. Dette er specielt rettet til større installationer både hos private og offentlige virksomheder. Nukissiorfiit betaler alle omkostningerne ved installationen og ændringen.

Hvad er afbrydelig elvarme
Afbrydelig elvarme til familiehus kan være en varmeenhed baseret på el, som bliver installeret i kombination med det eksisterende oliefyr. På denne måde kan varmen til både vand og opvarmning af huset, produceres af elektricitet fra vandkraftværket, derved undgår du at anvende olie. Er der ikke tilstrækkelig vandkraft til rådighed fra vandkraftværket, slår elvarmen automatisk fra og oliefyret vil igen sætte ind. Dette sker dog meget sjældent.

Hvad skal du gøre
Er du interesseret, skal du henvende sig til vores lokalafdeling og udfylde en blanket, hvorefter arbejdet igangsættes.

Installationen foretages løbende. Lige nu er Nukissiorfiit i gang med at installere 80-90 varmeenhed baseret på el, og der sættes ekstra mandskab ind for at nå alle bestillinger. Installationen af større varmeenhed baseret på el er også allerede i gang, og vi slutter løbende flere kunder over på den grønne forsyning.

Nukissiorfiit s overordnede mål
Nukissiorfiits overordnede mål er, at det offentlige energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder i 2030.