”Backstage” i Uummannaq: Vi knokler for drikkevandet i Uummannaq

Det kan være svært at danne sig et overblik over mange meldinger som bliver bredt ud i medierne, om arbejdet for rent drikkevand i Uummannaq. Derfor illustrerer Nukissiorfiit her nogle af de mange tiltag og arbejdet bag i billeder.

For selvom vi nu har fået frigivet vandet fra vandværket, så er der stadig en række formalia, for at sikre rent drikkevandet fra hanerne.Det gælder blandt andet arbejdet med at få skylning af vandledningsnettet, som fører til alle husstande i byen.
Dette arbejde er påbegyndt, som kan ses på dette billede.

image

Procedurer med at tappe og gennemskyllevand gennemføres hver dag, når der er nok vand i ledningsnettet.

image

Skylningen fra tirsdag d. 8/10-2019, i den nye bydel er gået godt, og vi kan se væsentlig forbedringer af resultaterne.

image

Foreløbig er der skyllet i privates stikledninger og ledningsnet – og der er allerede væsentlig forbedringer af resultaterne.

image

Forsyning fra vandbiler
Nukissiorfiits blå vandbil, som har været brugt til vand fra Ikerassak, er tømt og gennemskyllet med vand fra vandværket og tilsat ekstra klor, hvorefter den har stået natten over.
Der er taget prøve for klor- og olieindhold, med gode resultater. Samme procedurer gælder  gule vandbil, som Nukissiorfiit har lånt fra kollegaerne i Aasiaat.

Begge vandbiler er onsdag morgen (9/10-2019), blevet tømt igen og gennemskyllet og fyldt op på ny med vand fra Uummannaq vandværk. Nukissiorfiit tager vandprøver fra de nyopfyldte vandbiler inden de køres ud til kunderneprøverne analyseres på det mobile laboratorium i byen. ,
Når resultaterne er klar, kan de to vandbiler i alt køre 14.000 vand ud til kunderne. Det forventer vi at kunne gøre 2 – 3 gange på en dag. Til sammenligning hentede vi mellem 4000 og 6000 liter fra Ikerasak om dagen.

image

Når alle prøver at klar begynder vi stille og roligt at fylde tankene i byen med vand fra byens eget vandværk. Beholderne er placeret rundt omkring i byen, og Nukissiorfiits medarbejdere har sørget for lys, så boregerne kan se, når de fylder vand på om aftenen.

image

Mobil laboratorium

Det mobile laboratorium er taget i brug, og fungerer efter hensigten.Mobillaboratorie betyder hurtigere ekspedition af vandprøver, da vandrøver ikke behøver at blive sendt til Danmark. Der kan derfor ligge svar for vandprøver indenfor få timer, når prøverne skal sendes til kan man først forvente svar efter fem dage.

image

Næste borgermøde

Nukissiorfiit har inviteret til et nyt borgermøde torsdag den 10/10-2019 klokken 18.30, i Timersortarfik. Her vil det sidste status på arbejdet bliver præcenteret.Nukissiorfiit håber at se mange af byens borgere, hvor de naturligvis vil få kaffe og the og der vil være tolk tilstede.

image

Endelig er det fortsat muligt at følgeudviklingen, dag for dag, på vores hjemmeside: https://www.nukissiorfiit.gl/kundeservice/uummannaq/