Uummannaq

På denne side vil der løbende blive opdateret om vandsituationene i Uummannaq,

Nukissiorfiit udtager dagligt såkaldte fysisk-kemiske vandprøver for at vurdere olieindholdet i vandet. Disse prøver udtages mange forskellige steder i byen, både på vandværket og hos kunderne.
Tilsynsmyndigheden vurderer løbende, på baggrund af de fysisk-kemiske prøver, om vandet kan godkendes. Det kræver at en række prøver, der viser at indholdet er olie er under 9µg/l.
Når tilsynsmyndigheden ændrer anvendelsesbegrænsningen vil det fremgå på denne side.
Resultaterne af de fysisk-kemiske prøver fra Uummannaq kan ses herunder: