Klager

Hvis du er utilfreds med Nukissiorfiits leverancer eller regninger med mere, kan du klage til:

Nukissiorfiit
Kundeservice
Postboks 1080
3900 Nuuk
kundeservice@nukissiorfiit.gl 

Nukissiorfiits afgørelser kan ankes til:

Departementet for Erhverv, Energi og Forskning
Imaneq 1A
Postboks 1601
3900 Nuuk
Telefon: (+299) 345000
isiin@nanoq.gl