Uummannaq – status dag for dag

På denne side vil der løbende blive opdateret om vandsituationene i Uummannaq,

22. oktober

Frigivelse af område i byen
Trykvandet i hele er pr. 21 oktober 2019 godkendt til bad og rengøring. Der er hængt opslag op i Uummannaq Derudover er det meddelt via radio, på facebook og hjemmesiden.
Redegørelse for at frigive vandet til fiskeindustrien er også udarbejdet og sendt til Tilsynsmyndigheden
Nukissiorfiit arbejder forsat på redegørelse for at kan frigive område B til drikkevand.

Drikkevand i byen:
De 2 vandbiler, har kørt alm. vandkørsel i dag, samt beholderene, og fyldt på ved fiskeindustrien.
Flere drikkevandsbeholdere bliver hentet ind om natten, det er stadig muligt at hente drikkevand ved Nukissiorfiits kundekontor.
Nukissiorfiit har udleveret omkring 65 af de 120 modtaget drikkevandsdunke.  Blå vandbil vil nu fremadrettet blive brugt til vandkørsel til vandtankene i byen efter den normale vandkørselsliste. Mens gul vandbil vil blive brugt til påfyldning ved fiskeindustrien, og beholderene der er placeret rundt om i byen.

Vandtankinstallations kunder
109 vandtankinstallationer har indtil i dag fået rent vand fra de 2 vandbiler, vi har nu taget prøver og analyseret fra alle de 109 vandtankinstallationer, hvoraf de 99 nu er skriftlig godkendt af tilsynsmyndigheden til drikkevand, 10 afventer nu godkendelse.
Nukissiorfiit leverer vand til vandtankene efter den normale vandkørselsliste.

Vand til fiskeindustrien
Container ved Royal Greenland (RG) er nu opsat, og der er påfyldt 15 m3 vand i dag
Avannaa Seafood (ASF) har søgt en midlertidig arealtildeling til vandtank, men bruger den vi har brugt indtil videre, og her er der påfyldt også.

Mobil laboratorium
De bestilte 280 flasker til prøver, er kommet til Qaarsut, og afhentes når vejret tillader det.
Vi arbejder forsat med en prioritering af vandprøvetagningen, som optimeres løbende
Vi pakker det mobile laboratorium ned på søndag, hvor Paw og hans kæreste rejser hjem på mandag. Herefter sendes der kun prøver til Eurofins eller Højvang Laboratorie i DK.

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien  Der arbejdes på at få tilladelse til at bruge vandet efter kulfilteret, som så kunne hjælpe med vand til fiskeindustrien, der så frigør mere vand fra vandbilerne til vores vandinstallationskunder. Er nu i høring med frist til den 24. oktober 2019.

Skylning af vandledningsnettet
Skylningen i går var hovedsageligt i område B og C.
I dag skyller vi forsat i område B samt i C, og vil hovedsagelig i dag taget de manglende prøver fra område A og C for at arbejde på at få disse områder frigivet til drikkevand.
Der er i går sendt 28 prøver fra område B til analyse ved Eurofins, som vi forventer svar fra tidligst fredag, og herefter kan vi sende en redegørelse med henblik på at få dette område frigivet til drikkevand.

Borgermøde
Næste borgermøde planlægges nu til tirsdag den 29. oktober 2019, og vil foregå i skolens aula.

19. – 21. oktober

Frigivelse af område i byen
Redegørelse for at de sidste områder også kan blive frigivet til Bad og vask m.m., er lavet og sendt til Tilsynsmyndigheden. Vil blive opdateret med nyeste resultater og genfremsendt.
Redegørelse for at frigive vandet til fiskeindustrien er udarbejdet og sendt til Tilsynsmyndigheden, her afventer vi svar. Vil blive opdateret med nyeste resultater og genfremsendt
Vi arbejder forsat på redegørelse for at kan frigive område B til drikkevand, vi håber at få den færdig og afsendt senest i dag.

Drikkevand i byen:
Grundet godt vejr har der ikke været et behov for at hente beholderne indenfor. Nukissiorfiit vil hente dem i aften, hvis det skønnes nødvendigt.
Vi har udleveret omkring 62 af de 120 modtaget drikkevandsdunke.
Den ene vandbil vil nu fremadrettet blive brugt til vandkørsel til vandtankene i byen efter den normale vandkørselsliste. Mens anden vandbil vil blive brugt til påfyldning ved fiskeindustrien og beholderene der er placeret rundt om i byen.

Vandtankinstallations kunder
109 vandtankinstallationer har indtil i dag fået rent vand fra de 2 vandbiler, vi har nu taget prøver fra 102 vandtankinstallationer, hvoraf de 64 nu er skriftlig godkendt af tilsynsmyndigheden til drikkevand, 35 har fået ok resultater og 3 afventer at blive analyseret. Vi har den 17/10-2019 konstateret olieindhold i 2 vandtanksinstallationer, men begge omprøver vi 2 lige efter er rene. Den 18/10-2019 var vi ude sidst på eftermiddagen sammen med tilsynsmyndigheden, og tilse tankene og kunne her ikke lugte olie eller se oliefilm i tankene. Der er derfor blevet taget en ny omprøve, som vi vil få resultatet fra senere i dag.
Nukissiorfiit forventer at få foretaget prøver fra de sidste 7 vandtanksinstallationer i løbet af ugen.
Nukissiorfiit starter i dag med at levere vand til vandtankene efter den normale vandkørselsliste.

Vand til fiskeindustrien
Royal Greenland (RG) og Avannaa Seafood (ASF) har i løbet af weekenden fået påfyldt på tanken.
Begge fabrikker har fået fyldt tanken op igen mandag formiddag.
De 2 tanke der skulle komme fra Nuuk er nu ankommet lørdag morgen, og vi vil sammen med RG og ASF få dem placeret i løbet af i dag og i morgen.

Mobil laboratorium  Der er allerede bestilt yderlig 280 flasker til prøver, der er på vej og skulle gerne være kommet til Grønland i lørdags.
Vi arbejder forsat med en prioritering af vandprøvetagningen, som optimeres løbende
Vi har i øjeblikket en dialog med tilsynsmyndigheden omkring BTEX indhold af olieanalyserne. I nogle af Eurofins analyser er der konstateret meget små mænger af BTEX indhold. Men siden vi er startet med Højvang laboratorium er der ikke konstateret BTEX indhold i disse analyser.

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien
Der arbejdes på at få tilladelse til at bruge vandet efter kulfilteret, som så kunne hjælpe med vand til fiskeindustrien, der så frigør mere vand fra vandbilerne til vores vandinstallationskunder. Afventer svar fra tilsynsmyndigheden

Skylning af vandledningsnettet
Skylningen i går var hovedsageligt i område B og C, og her afventer vi nu svar på de prøver der er taget.
I dag skyller vi forsat i område B samt i C, og vil hovedsagelig i dag taget de manglende prøver fra område B for at arbejde på at få dette område frigivet til drikkevand.

Tilsynsbesøg af Susanne Berglund
Fredag den 18/10 blev vandværket gennemgået, samt ledningsnettet og de 2 vandtanke der har været konstateret olieindhold i. Vi tog herefter en vandprøve på overfladevandet i vandbilerne, som blev konstateret rene. Der blev sidst på eftermiddagen også lavet en evaluering af tilsynsbesøget på vandværket.
Søndag den 20/10 er der blevet ført tilsyn i bygderne Saattut, Ukkusissat og Ikerasak hvor Kenneth Larsen og Lars Hoffmeyer deltog. Tilsynsbesøget i bygder evalueres senerne i dag.

Borgermøde Næste borgermøde er endnu ikke planlagt, og ved ikke om vi skal holde et på torsdag, hvis vi ikke har så meget nyt at fortælle.

Fredag 18. oktober

Frigivelse af område i byen
Redegørelse for at de sidste områder også kan blive frigivet til Bad og vask m.m., er fremsendt til Tilsynsmyndigheden
Redegørelse for at frigive vandet til fiskeindustrien er også udarbejdet og sendt til fremsendt til Tilsynsmyndigheden
Nukissiorfiit arbejder forsat på redegørelse for at kan frigive område B til drikkevand. Denne redegørelse forventes fremsendt i starten af næste uge.

Drikkevand i byen:
De 2 vandbiler nåede at køre vand 2-3 gange med rent vand fra vandværket i går samlet set ca. 34 m3.
Grundet gode vejrforhold blev beholderne ikke stillet indenfor i nat. Nukissiorfiit vurderer fra dag til dag hvorvidt beholderne skal stilles ind.
Vi undersøger stadig ved påfyldning af de 2 vandbiler om der er olieindhold i vandet. Der er endnu ikke konstateret olie i vandbilerne
Der er udleveret omkring 60 af 120 drikkevandsdunke.

Vandtankinstallations kunder
109 vandtankinstallationer har indtil i dag fået rent vand fra de 2 vandbiler, Nukissiorfiit har nu taget prøver fra 101 vandtankinstallationer, hvoraf de 64 nu er skriftlig godkendt af tilsynsmyndigheden til drikkevand. Vi har i går konstateret olieindhold i 2 vandtanksinstallationer, men begge omprøver vi 2 viste ingen spor af olie, Nukissiorfiit arbejder på at finde årsagen.
De 2 vandtanksinstallationen, der blev konstateret olie i, har ikke været frigivet, og bliver ikke frigivet før tilladelse foreligger fra tilsynsmyndigheden  Nukissiorfiit forventer at få foretaget prøver fra de sidste 8 vandtanksinstallationer i løbet af weekenden.
Nukissiorfiit forventer at køre vand fra normal vandkørselsliste fra uge 43.

Vand til fiskeindustrien
Royal Greenland (RG) og Avannaa Seafood (ASF) fik i går til sammen 5-6 m3 vand.  Både RG og ASF har fået fyldt op igen her til formiddag, og ville få påfyldt igen senere i eftermiddag
De 2 tanke der skulle komme fra Nuuk med Pajuttaat er ikke ankommet i går, de er nu på vej fra Aasiaat til Uummannaq med Minik som anløber Uummannaq i morgen.

Mobil laboratorium
Der er allerede bestilt yderlig 280 flasker til prøver, sendes fra DK i morgen
Der vil blive afhentet materiale til laboratoriet i Ilulissat i løbet af weekenden – i det omfang vejret tillader det,
Vi arbejder forsat med en prioritering af vandprøvetagningen, som optimeres løbende
Nukissiorfiit arbejder forsat med en prioritering af vandprøvetagningen, som optimeres løbende

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien
Der afventes tilladelse til at bruge vandet efter kulfilteret, som vil kunne hjælpe med vand til fiskeindustrien. Dette vil frigøre mere vand fra vandbilerne til vores vandinstallationskunder.

Skylning af vandledningsnettet
Skylningen i går var hovedsageligt i område B og C, og nu afventes svar på de prøver der er taget.
I dag skyller vi forsat i område B samt i C

Ikerasak vandværk
Der planlægges tilsyn besøg i morgen med Susanne Berglund

Borgermøde torsdag den 17. oktober 2019 kl. 18:30 Borgermødet gik godt, ca. 30 var mødt op, ikke nær så mange kritiske spørgsmål. Læs pressemeddelelse her: https://www.nukissiorfiit.gl/nyheder/femte-borgermoede-i-uummannaq/

Onsdag og torsdag  den 16. & 17.  oktober

Frigivelse af område i byen
Redegørelse for at de sidste områder også kan blive frigivet til Bad og vask m.m., er sendt til Tilsynsmyndigheden
Redegørelse for at frigive vandet til fiskeindustrien er også udarbejdet og sendt til Tilsynsmyndigheden
Vi arbejder forsat på redegørelse for at kan frigive område B til drikkevand, vi håber her at vi senest i dag eller i morgen kan påvise i det prøveprogram minimum 3 på hinanden følgende analyser uden olieindhold.

Drikkevand i byen:
De 2 vandbiler nåede at køre vand 1-2 gange med rent vand fra vandværket i går samlet set ca. 20 m3.
Grundet gode vejrforhold blev beholderne ikke stillet indenfor i nat. Nukissiorfiit holder vurderer fra dag til dag hvorvidt beholderne skal stilles ind.
Vi undersøger stadig ved påfyldning af de 2 vandbiler om der er olieindhold.
Vi har udleveret omkring 50 af de 120 modtaget drikkevandsdunke.

Vandtankinstallations kunder
109 vandtankinstallationer har indtil i dag fået rent vand fra de 2 vandbiler, vi har nu taget prøver fra 93 vandtankinstallationer, hvoraf de 64 nu er skriftlig godkendt af tilsynsmyndigheden til drikkevand. Vi har endnu ikke konstateret olieindhold i nogen vandtanksinstallationer.
Nukissiorfiit mangler nu kun at påfylde én vandtankinstallation. Det skyldes at man ikke har kunne få kontakt til beboerne.
Nukissiorfiit forventer at kunne køre vand fra normal vandkørselsliste fra uge 43.

Vand til fiskeindustrien
Royal Greenland (RG) og Avannaa Seafood (ASF) fik i går til sammen 5-6 m3 vand.
Det var ikke muligt at levere til fiskeindustrien denne morgen. da havnen var spærret for håndtering af skibet Pajuttaat. Fiskeindustrien vil få påfyldt, når det igen bliver muligt.
Der blev i går afholdt et kort lokal møde med ASF og RG, hvor de blev orienteret om følgende:
– Vi arbejder på at få frigivet ledningsnettet, således de kan bruge trykvand igen. – At tankene skulle komme med Pajuttaat i går (afventer en bekræftelse), og at vi vil stille dem op om nogle dage. Her vil vi se på evt. løsning med at etablere pumpe, således de ikke skal hente vandet.
– Vi afventer stadig svar om vi må bruge kulfilteret til forsyning af fiskefabrikkerne. o Generelt var de to fabrikker tilfreds med den lokale håndtering.

Mobil laboratorium
De er bestilte 280 prøveflasker mere, er ankommet til Qaarsut, og vi forventer at få dem til Uummannaq i dag med båd
Der er bestilt ekstra Pentan og øvrige hjælpe midler til laboratoriet, som først sendes fra DK i morgen.
Ifølge Laborant er der i perioden fra den 6. til og med den 16. oktober foretaget 407 analyser, og af dem vurderes det at der er fundet olie i ca. 40 af dem.  Nukissiorfiit arbejder forsat med en prioritering af vandprøvetagningen, som optimeres løbende

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien
Der arbejdes på at få tilladelse til at bruge vandet efter kulfilteret, som så kunne hjælpe med vand til fiskeindustrien, der så frigør mere vand fra vandbilerne til vores vandinstallationskunder.

Skylning af vandledningsnettet
Skylningen i går var hovedsageligt i område B og C, og her afventer Nukissiorfiit afventer nu svar på de prøver der er taget.
I dag skylles vi forsat i område B samt i C, og vil hovedsagelig i dag taget de manglende prøver fra område B for at arbejde på at få dette område frigivet til drikkevand.

Ikerasak vandværk
Prøver er sendt af sted her til morgen (Fysisk/Kemisk og Mikrobiologisk)
Søen i Ikerasak har overløb og er dermed på makskapacitet. Det betyder altså ikke noget for vandmængde i Ikeresak at man har måttet sende vand til Uummannaq.

Borgermøde torsdag den 17. oktober 2019 kl. 18:30
Lille sal i hallen inkl. kaffe og te er bestilt, samt ordstyre, tolk og tolkeudstyr.

Tirsdag 15. oktober

Frigivelse af område i byen

 • Redegørelse for at de sidste områder også kan blive frigivet til Bad og vask m.m., er lavet og sendt til Tilsynsmyndighederne

Drikkevand i byen:

 • De 2 vandbiler nåede at køre vand 2 gange med rent vand fra vandværket i går samlet set ca. 28 m3.
 • Nukissiorfiit regner med at vandbeholderne med drikkevand, skal placeres inden døre i løbet af nattetimerne.
 • Nukissiorfiit har udleveret omkring 40 af de 120 modtaget drikkevandsdunke, som vi modtog i weekenden.

Vandtankinstallations kunder

 • 98 vandtankinstallationer har indtil i dag fået rent vand fra de 2 vandbiler, vi har nu taget 2 prøver fra 80 vandtankinstallationer, hvor de 58 hertil morgen er færdig analyseret, og her er der ikke konstateret olie i.
 • Der er modtaget en skriftlig svar fra Departementet for Natur og Miljø omkring håndtering af vandtankinstallationerne, her er der skrevet at Departementet for Natur og Miljø i samråd med Landslægen skal godkende prøveresultaterne inden det kan frigives til drikkevand.
 • Vi mangler nu kun at komme ud til 13 vandtankinstallationer. Det er har indtil videre ikke være muligt at komme i kontakt med beboerne.
 • Nukissiorfiit kan kør vand fra normal vandkørselsliste fra uge 43, såfremt tilsynsmyndighederne godkender prøveresultaterne fra vandtankene.

Vand til fiskeindustrien

 • Her til formiddag blev den 20 m3 tank vi har på havnen igen fyldt op til fiskeindustrien.

Mobil laboratorium

 • Nukissiorfiit arbejder forsat med en prioritering af vandprøvetagningen, som optimeres løbende.

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien

 • Der arbejdes på at få tilladelse fra tilsynsmyndighederne til at bruge vandet efter kulfilteret, som vil kunne bidrager med mere vand til fiskeindustrien. Dette frigør mere vand fra vandbilerne til vores vandinstallationskunder.

 

Skylning af vandledningsnettet

 • Skylningen i går var hovedsageligt i område B og C, og her afventer vi nu svar på de prøver der er taget.
 • I dag skyller vi forsat i område B samt i C, og vil hovedsagelig i dag tage prøver fra område B for at arbejde på at få dette område frigivet til drikkevand.

Borgermøde torsdag den 17. oktober 2019 kl. 18:30

 • Lille sal i hallen inkl. kaffe og te er bestilt, samt tolk.
 • Susanne Berglund fra Departementet for Natur og Miljø har meddelt at hun deltager og vil have et par slide med.

Mandag 14. oktober

Frigivelse af område i byen

 • Efter fredagens ændring i anvendelsesbegrænsningen fortsætter arbejdet med at få frigivet yderligere områder. Dette forløber i tæt dialog med tilsynsmyndigheden.

Drikkevand i byen:

 • Nukissiorfiit 2 vandbiler kørte samlet set 28m3 vand fra vandværket i går, søndag.
 • 11 beholdere der er placeret rundt om i byen blev i går aftes efterfyldt.
 • Nukissiorfiit regner i dag, mandag kan nå 2-3 kørsler med hver vandbil. Nukissiorfiit tager stadig prøver ved hver påfyldning af de 2 vandbiler og afventer resultaterne, inden vandet leveret. Der er ikke konstateret olieforekomster i nogen af disse prøver
 • Vi har udleveret omkring 30 af de 120 modtaget drikkevandsdunke i løbet af weekenden.

Vandtankinstallations kunder

 • 87 vandtankinstallationer har indtil i dag fået rent vand fra de 2 vandbiler, vi har nu taget 2 prøver fra 58 vandtankinstallationer, hvor de 36 hertil morgen er færdig analyseret, og her er der ikke konstateret olie i.
 • Nukissiorfiit forventer nu efter weekendens indsats, at vi i denne uge bliver færdig med håndtering af vandkørselsinstallationerne, således vi kan normalisere vandkørslen fra uge 43.

Vand til fiskeindustrien

 • Royal Greenland (RG) og Avannaa Seafood (ASF) fik i går til sammen 2 m3 vand.
 • Om formiddagen i dag, mandag, blev den 20 m3 tank vi har på havnen igen fyldt op til fiskeindustrien. Der var blevet brugt begrænsede mængder i løbet af søndagen

Mobil laboratorium

 • Der er 170 prøveflasker tilbage, heraf skal der bruges 106 mere til vandtankinstallationerne. Der er bestilt 280 flasker mere, som vi forventes ankommer i løbet af denne uge.
 • Nukissiorfiit arbejder forsat med en prioritering af vandprøvetagningen, som optimeres løbende

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien

 • Der arbejdes på at få tilladelse til at bruge vandet efter kulfilteret, som så kunne hjælpe med vand til fiskeindustrien.

Skylning af vandledningsnettet

 • Skylningen i går er igen hovedsagligt foretaget ved taphusene 4, 10, 14, 15 og 16 samt 17, hvor der på de foretaget vandprøver i går kun er konstateret lidt olieindhold i analyserne ved taphus 17 samt B-1780 der ikke ligger ret langt fra taphus 17.
 • I dag, mandag, skyller vi både i område B samt i C, og vil i dag tage 21 prøver i de 2 områder.

Fredag 11. oktober:

Drikkevand i byen:

 • Tilsynsmyndigheden har frigivet vandet i distributionsnettet til bad og tøjvask i hovedparten af byen. Frigivelsen omfatter midtbyen og området omkring heliporten. Kun den nye bydel er ikke frigivet. Dette er endnu et vigtigt skridt over i mod en normalisering.
 • De 2 vandbiler nåede at køre vand 3 gange med rent vand fra vandværket i går samlet set ca. 42 m3.
 • De 12 beholdere der er placeret rundt om i byen blev i går aftes efterfyldt, og vil alle i dag blive skiftet og gennemskyllet.
 • Vi håber i dag at vi også kan nå minimum 3 kørsler med hver vandbil. men tager tid i det vi undersøger ved hver påfyldning af de 2 vandbiler om der er olieindhold, samt at det  tage længere tid end forventet at påfylde vandbilerne ved vandværket., indtil nu har vi ikke konstateret olie indhold i vandet på de 2 vandbiler.

Vandtankinstallations kunder

 • 38 vandtankinstallationer Har indtil i dag fået rent vand fra de 2 vandbiler, her af er der taget 2 prøver fra 4 vandtankinstallationer, som der ikke er konstateret olie i, og dermed har fået besked at de kan drikke vandet.
 • Vi forventer at få kørt ud til de næste i dag omkring kl. 12:30
 • Vi forsætter i dag med at få taget prøver fra flere af de påfyldte vandtankinstallationer, men her afhænger det om vi får ny prøveflasker frem i dag.

Vand til fiskeindustrien

 • Royal Greenland og Avannaa Seafood fik i går til sammen ca. 20 m3 vand
 • Her til morgen er den 20 m3 tank vi har på havnen fyldt helt op igen, som Royal Greenland og Avannaa Seafood kan hente vand fra efter aftale.

Mobil laboratorium

 • Transport af den næste brintflaske fra Aasiaat, der forventes fremme enten i dag eller i morgen.
 • Der er bestilt prøveflasker som vi håber ankommer til Qaarsut kl. 13:25, og her efter kan hentes i båd.
 • Vi arbejder forsat med en prioritering af vandprøvetagningen, som optimeres løbende

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien

 • Den mikrobiologiske vandprøve der er taget efter kulfilteret, er resultat af analysen modtaget i går, og ser ud til at overholde grænseværdierne
 • Der arbejdes på at få tilladelse til at bruge vandet efter kulfilteret, som så kunne hjælpe med vand til fiskeindustrien, der så frigør mere vand fra vandbilerne til vores vandinstallationskunder.

Oliefjernelse fra Sø 1 ved vandværket

 • IAB. siden sidst

Skylning af vandledningsnettet

 • Skylningen i går er hovedsagligt foretaget fra nogle af vores taphuse, hvor der er konstateret lidt olieindhold i analyserne.
 • Vi forsætter skylningen i dag på nogle vandledningsstrækninger, som vi i går kunne konstatere lidt olieindhold på i nogle analyser.

Skylninger foregår i det tempo vi kan få vandværket til at følge med i, i det vi nu også oplever et større forbrug (nok en del privat skylninger), samt at vi nu også fylder vandbilerne direkte fra vandværket.

 • Flere af de offentlige institutioner så som skolen, alderdomshjemmet, børnehaver og børnehjemmet m.fl. blev gennemskyllet i går

Borgermøde torsdag den 10. oktober 2019 kl. 18:30

 • Borgermødet blev afholdt fra kl. 18:30 – 20:30
 • Os fra Nukissiorfiit der var til stede, synes at mødet gik godt, og tonen var generelt meget god.
 • Vi oplevede her at få ros for den store indsats, samt også for den måde vi har holdt de sidste pr. borgermøder på.
 • Flere spørgsmål gik på hvornår vi forventer en normal situation igen, samt omkring håndtering af vandtankinstallationer i byen.
 • De fleste frustrationer kom fra nogle enkelte tilstedeværende, og gik meget på erstatningskrav, og at man ikke kan forstå man ikke kan få noget at vide. Her er der blevet henvist til egen forsikring, samt at man kan skrive til Nukissiorfiit juridisk afdeling.

Torsdag 10. oktober

Drikkevand i byen:

 • De 2 vandbiler nåede at levere rent vand fra vandværket 2 gange i går, onsdag, samlet set ca. 28 m3.
 • Alle beholdere der er placeret rundt om i byen blev i går aftes efterfyldt.
 • I det Nukissiorfiit nu ikke længere henter vand fra Ikerasak, og dermed har flere beholdere til rådighed, er der i dag blevet sat yderligere 3 beholdere op i byen. Befolkningen har nu i alt 12 steder at hente drikkevand rundt omkring i Uummannaq.
 • Nukissiorfiit regner med at vi fra og med i dag, torsdag, kan nå minimum 4 leveringer med hver vandbil, i alt 56 m3. Nukissiorfiit tager prøver for olieindhold ved hver påfyldning af vandbilerne. Der er på nuværende tidspunkt ikke konstateret noget olie i nogen af vandbilerne.

Vandtanke kunder

 • 11 vandtanke fik i går, onsdag, rent vand fra de 2 vandbiler.
 • Nukissiorfiit leverede vand til flere kunder i løbet af eftermiddagen torsdag.
 • Der tages prøver for olieindhold hver gang private vandtanke fyldes. Alle prøver viser, at der ikke er olieindhold i de private vandtanke.

Vand til fiskeindustrien

 • Her til morgen, torsdag, er der leveret ca. 14 m3 rent vand fra vandværket fra de 2 vandbiler til den 20 m3 tank vi har på havnen, som Royal Greenland og Avannaa Seafood kan hente vand fra efter aftale.

Mobilt laboratorium

 • Fungerer efter hensigten.

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien

 • Afventer stadig endelig godkendelse fra tilsynsmyndigheden
 • Der arbejdes på at få tilladelse til at bruge vandet efter kulfilteret, hvilke vil kunne frigive mere vand til fiskeindustrien.

Skylning af vandledningsnettet

 • Skylningen i går er hovedsagligt foretaget fra nogle af vores taphuse, hvor der er konstateret lidt olieindhold i analyserne.
 • Vi forsætter skylningen i dag torsdag på nogle vandledningsstrækninger, som vi i går kunne konstatere lidt olieindhold på i nogle analyser.
 • Brandvæsnet er i dag sat til at skylle ved de offentlige institutioner så som skolen, alderdomshjemmet, børnehaver og børnehjemmet m.fl. Vi sørger selv for skylning af sygehuset i dag.

Borgermøde torsdag den 10. oktober 2019 kl. 18:30

 • Der er i går sat facebook opslag op, og der er i dag hængt opslag op i byen. Derudover annonceret i KNR radio.
 • Tolk er på plads til borgermødet, tolkeudstyr er også på plads

Onsdag d. 9. oktober

Drikkevand i byen:

 • Vandværket blev i går eftermiddags frigivet til at levere rent drikke vand. Ledningsnettet er dog endnu ikke frigivet.
 • I om aftenen tirsdag d. 8 oktober blev begge Nukissiorfiits vandbiler er blevet fyldt med vand fra vandværket, herefter blev der tilsat ekstra klor som vandbilerne har stået med natten over. Derudover er der blevet taget prøver for olieindhold fra begge vandbiler. Begge prøver viser, at der ikke er olieindhold i vandet.
 • Her til morgen er begge vandbiler blevet tømt med det klorholdige vand, og gennemskyllet en gang med vand fra vandværket, for så at blive påfyldt. Der er taget nye prøver for olieindhold, som vi afventer 3 timer før resultat. Forventer herefter at vi kan begynde udkørsel af vand ca. kl. 14:30 med de 14 m3, og igen kl. 19:00 med de næste 14 m3.
 • Der er tjekket frit klor indhold på begge biler, og her er resultaterne også gode.
 • Nukissiorfiit har stoppet transporten af vand fra Ikerasak.

Vand til fiskeindustrien

 • Efter aftale med begge fabrikker får de 3 m3 vand i aften og i morgen får 14m3 tilsammen. Morgendagens levering bliver til tanke på havnen hvor begge fabrikker selv kan tappe fra.

Mobil laboratorium

 • Laboratoriet er taget i brug og fungerer efter hensigten.
 • Der er bestilt yderligere flasker til prøver, for at kunne tage de nødvendige antal prøver.
 • Nukissiorfiit arbejder på, at få lavet en prioritering af vandprøvetagningen

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien

 • Afventer stadig endelig godkendelse fra tilsynsmyndigheden.
 • Fiskeindustrien vil blive forsynet vand fra vandværket i containertanke.

Skylning af vandledningsnettet

 • Skylningen fra i går i den nye bydel er gået godt, og vi kan se væsentlig forbedringer af resultaterne.
 • Vi forsætter skylningen i det omfang vi kan, men da vi nu også skal fylde vandbilerne skal der tages hensyn til vandtrykket i nettet.

Borgermøde torsdag den 10. oktober 2019 kl. 18:30

 • Der er i går sat facebook opslag op, og der er i dag hængt opslag op i byen.
 • Tolk er på plads til borgermødet, og der arbejdes på at fremskaffe tolkeudstyr.
 • Lokalet i hallen  samt kaffe og te er på plads.
 • Der udarbejdes Power Point oplæg i dag, som så skal tolkes i aften.

Tirsdag d. 8. oktober

Drikkevand i byen:

 • Der er hentet vand også i dag i Ikerasak, hvor vi sætter 2 både ind således vi også har til det vi skal bruge til fiskeindustrien. Vi får den beholding ind der er nødvendigt.
 • De 120 drikkevandsdunke, som vi fik i går er allerede uddelt, og vi har allerede bestilt flere dunke. Nukissiorfiit informerer på facebook ift. dunke.
 • Der er desværre modtaget klager omkring vandet er urent fra Ikeraksak. Nukissiorfiit vurderer umiddelbart at det påfyldningsslangen som kan give lidt småpartikler, samt at Ikerasak oplever et større pres på sin drikkevandsforsyning, sø og vandværk, men at det ikke er problematisk. For at afhjælpe de småpartikler der måtte være i vandet, igangsættes følgende tiltag:

o    Vi skifter påfyldningsslangen i Ikerasak med en hel ny, sikre at den ikke ligger på jorden.

o    Vi har i går aftes fået skiftet filter på vandværket i Ikerasak.

o    Vi ser på at få lavet mirobiologisk undersøgelse af vandet i dag og sejlet til Ilulissat som videresendes til Nuuk i morgen.

o    Vi benytter et posefilter her i Uummannaq, når vi fylder på palletankene/beholderne.

Vand til fiskeindustrien

 • Royal Greenland får i dag 3 m3 til rengøring (Ikerasak vand) og 2 m3 til produktion (vand fra Aasiaat), som er efter eget ønske.
 • Avannaa Seafood får i dag 1 m3 til rengøring (Ikerasak vand) og 2 m3 til produktion (vand fra Aasiaat), som er efter eget ønske.
 • RAL kommer i aften kl 21:00 med en ny forsyning fra Aasiaat med ca. 20 m3

Mobil laboratorium

 • Vi har fået allerede her svar fra de første 27 prøver, og mange af dem er positive (se vedhæftede ark med prøver), og dem hvor der er små mængder af olie er primært i området omkring den nye boligområde, hvor vi nu intensivere skylningen.

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien

 • Kulfilter og RO anlæg er færdig med at montere rørene, imens vi stadig mangler lidt på RO anlægget omkring den elektriske styring. Anlægget er i gang.
 • Der er ikke fundet kulbrinteforbindelser (olie) på de 2 gennemførte analyser her i Uummannaq efter kulfilteret. Men afventer stadig svar med de mikrobiologiske prøver der er sendt til Nuuk

Skylning af vandledningsnettet

 • Vi har i dag fået monteret skylningsslange længst ude i den nye bydel på et etableret teknikhus, og er her i gang med at skylle. I det at vi nuværende stadig måler olie i taphuse her.
 • Brandvæsnet vi her sidst på eftermiddagen fra kl. 16:00 hjælpe med at skylle stikledningerne i alle hussene i den nye bydel.

Mandag, 7. oktober 2019

Drikkevand i byen:
Der er hentet vand alle dage i Ikerasak, som omfordeles i byen til de strategisk placeret 1000 liters beholder, samt til nogle erhvervsforbrugere. Mandag d. 7. oktober er beholdningen i byen cirka 18 m3.
De ældre har fået udleveret drikkedunke af kommunen til brug, og vi har her til eftermiddag hængt tilrettet opslag op i byen, hvor vi tilbyder at borgere kan få udleveret vanddunke på Nukissiorfiit kontor.

Vand til fiskeindustrien
Både Royal Greenland og Avannaa Seafood har fået vand i løbet af weekenden samt mandag. De har fået det, de løbende har bedt om.
RAL kommer tirsdag den 8. oktober klokken 21:00 med en ny forsyning af vand fra Aasiaat

Mobil laboratorium
Mobillaboratoriet ankom fredag den 4. oktober, og blev opsat dagen efter i et separat hus. Det mobile laboratorium i Uummannaq er taget i brug. Dermed har Nukissiorfiit sikret et vigtigt redskab til at bekæmpe forureningen af drikkevandet i Uummannaq.

Hidtil har alle de prøver Nukissiorfiit har taget i Uummannaq skullet analyseres i Danmark, men det har betydet omkring fem dages ventetid før man fik resultaterne. Med det nye mobile laboratorium kan Nukissiorfiit få resultaterne på prøverne samme dag som prøverne er taget. Det giver et langt bedre overblik over situationens omfang.

Med det mobile laboratorium er der også to laboranter fra Danmark, som er eksperter i netop denne type analyse. De skal nu arbejde sammen resten af Nukissiorfiits organisation om at afhjælpe forureningen i Uummannaq.

Vi fik de første resultater fra mobillaboratoriet om aftenen mandag d. 7. oktober

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien
Vi fik fredag aften lagt aktivkul i filteret i vand, og begyndte lørdag eftermiddag at skylle igennem filteret.

Skylning af vandledningsnettet
Der er forgået mange skylninger i nettet, herunder en hel del ved fiskeindustrien. Vi har også her i weekenden samt i dag, mandag haft stort fokus på de områder, hvor vi har fået analyseresultater, der har konstateret et olie indhold.
Skylningen vil nu fremadrettet forgå mere strategisk sammen med de løbende prøveresultater vi nu får fra det mobile laboratorium.