Borgermøde om vandsituationen i Uummannaq

Ca. 150 borgere mødte op til Nukissiorfiits borgermøde for at høre nyt om vandsituationen og få svar på de mange spørgsmål, som trængte sig på. Borgermødet blev afholdt torsdag d. 26. september kl. 18.00 – 22.00 i Timersortarfik. Det var det andet borgermøde Nukissiorfiit har afholdt i forbindelsen med det olieforurenede vand i Uummannaq, det første borgermøde blev afholdt den søndag d. 22. september fra kl. 15.00 – 18.30.

Nukissiorfiits ledelse ved energidirektør Michael Pedersen, teknisk direktør Kenneth Nyland samt læge Sine Djernes fra Sundhedsvæsenet informerede om den aktuelle situation svarede på spørgsmål fra de fremmødte. Der blev stillet mange spørgsmål på det velbesøgte borgermøde, og det helt store spørgsmål drejede sig om, hvornår borgerne kan forvente, at vandsituationen er normal igen.

De første prøveresultater fra speciallaboratoriet i Danmark er modtaget fra i søndags, hvor Nukissiorfiit var påbegyndt det store skylle arbejde først på vandværket og dernæst i vandnettet:

  • Der er påvist olierester i drikkevandet (trykvand), men koncentrationerne er lave.
  • Der kun påvist simple olierester (alifatiske kulbrinter).
  • Olieforureningen er aftagende.

– Der bliver dagligt sendt vandprøver til laboratorierne, men det tager omkring 5 dage få resultaterne på prøverne. Vi kan dog sige, at de sidste prøver viser forbedringer, så det går den hel rigtige vej. Men vi skal være helt sikre på, at resultaterne fra prøverne påviser, at vandet er rent, inden vi frigiver vandet. Så vi venter spændt, udtalte teknisk direktør Kenneth Nyland.

Andre spørgsmål var af teknisk og sundhedsmæssig karakter, om hvordan det kunne ske, hvad man selv kan skylle ud, og hvordan vandet udgør en sundhedsrisiko. Der blev også spurgt ind til, om man skulle betale for vandet, mens forureningen stod på.

Energidirektør Michael Pedersen svarede, – Der ikke skal betales vand for hele september måned, og der skal ikke betales for vand til vandsituationen igen er normaliseret.

Det var tydeligt, at borgerne havde håbet på, at Nukissiorfiits ledelse kom med budskabet om, at vandsituationen igen var normaliseret, og vandet kunne frigives.

-Jeg forstår jeres frustrationer. Det er et stort indgreb i jeres hverdag ikke at have adgang til den normale vandforsyning. Der er sket en menneskelig fejl, men vi gør også, hvad der er menneskelig muligt for at få løst problemet, afsluttede energidirektør Michael Pedersen.