Ekstra skorsten til kraftvarmeværket i Aasiaat

Kraftvarmeværket i Aasiaat får snart endnu en skorsten.
Det sker for at højne værkets produktivitet

Borgerne i Aasiaat by har nok bemærket, at der graves og rumsteres ved kraftværket. Arbejdet skyldes klargøring til installation af en ny skorsten.

Da Nukissiorfiit i 2012 fik en ekstra hovedmotor på kraftvarmeværket, blev den koblet til den eksisterende skorsten, således begge hovedmotorer var koblet hertil. Efter flere års driftserfaring, med dette system, har det vist sig ikke at være den bedste løsning. Metoden har nemlig både kostet tid og ressourcer i drift og vedligeholdelse og derfor bliver der nu tilkoblet endnu en skorsten.

Den nye skorsten forventes at ankomme til Aasiaat medio september og derfor klargøres der lige nu at skorstenen kan tilsluttes værket dette sker i samarbejde med en lokal entreprenør.
Den nye skorsten har samme højde som den eksisterende, nemlig 41 meter og forventes at være i drift medio oktober.

Installering af nyt skorsten vil ikke påvirke borgere i Aasiaat.