Et skridt nærmere en ny transformerstation

Arbejdet med den kommende transformerstation i bydelen Qinngorput i Nuuk skrider sikkert frem.
Senest er der installeret to transformatorer på stedet

Siden rejsegildet i september er der sket yderligere fremskridt i etableringen, således kom der lørdag den 19. oktober en 60/10 kV transformator på plads. Den 32,5 tons tunge transformator vil fremover forsyne Qinngorput og Lufthavnen med 10kV-strøm.

Under løftet blev transmissionslinjen slukket, og Nuuk blev i tre timer forsynet fra Nordhavnsværket og opkobling forløb problemfrit

Mandag den 28. oktober blev en anden 50 tons tunge transformer på 132/60 kV ligeledes anlagt.
Den skal i fremtiden modtage de 132kV fra Buksefjorden og levere 60kV til de nye områder i- og bagved Qinngorput, samt fungere som back-up for resten af Nuuk. Begge transformere er leveret af Siemens.

Tilbage mangler at blive installeret en 10kV og 60kV anlæg og endelig skal alle delene sammenkobles.

Transformerstationen i Qinngorput er et led i at modernisere el-distributionen i Nuuk og skal fremtidssikre energiforsyningen både med henblik på vækst i byen og den teknologisk udvikling på verdensplan.

Det er planen at stationen skal stå færdig til forår 2020.

image

image

image

image

image

Foto: INUPLAN