Femte borgermøde i Uummannaq

Nukissiorfiit har afholdt sit femte borgermøde, og omkring 30 mennesker mødte op for at følge med i vandsituationen i Uummannaq.

I den forløbne uge var der også sket mærkbare fremskridt, der har lettet hverdagen for mange borgere i Uummannaq. I store dele af byen er vandet blevet frigivet til bad, tøjvask, opvask, toiletskyl og rengøring. Vandkørselskunderne har deres fået tanke påfyldt efter tømning med vand fra vandværket og prøvetagning. Foreløbig har 64 ud af 109 vandkørselskunder fået tilsynsmyndighedens godkendelse til at benytte vandet til drikkevand, de resterende forventes at få samme besked i de nærmeste dage. Vandkørsel bliver normaliseret igen fra uge 43.

Store ressourcer er sat ind
-Vi arbejder benhårdt for at normaliseret vandet hurtigst muligt, sagde distriktschef Lars Hoffmeyer, som sammen med distriktschef Kjell Bergmann og vandspecialist Kenneth Larsen udgjorde panelet til besvarelse af spørgsmål fra de fremmødte.
-Nukissiorfiit har foreløbig brugt har brugt ca. 6250 timer på vandsituationen i Uummannaq samlet set, forsatte Lars Hoffmeyer. Vi har foretaget 407 prøver, skyllet ledningsnettet med omkring 6.000 m3 vand, og vi har målt vandstanden i søen, som kun er faldet med cirka 5 mm.

Spørgsmål
På spørgsmålet om hvordan og hvornår der kommer rent vand, blev der svaret, at prøverne viser mærkbare gode resultater ved de mange gennemskylninger, selvom det er en omstændelig proces. Vandledningsnettet gennemskylles derfor forsat.

Lars Hoffmeyer viste et kort, hvoraf det fremgik, hvor mange steder flere prøver i træk viser gode resultater. – Det er tilsynsmyndighederne, som godkender, om vandet må anvendes til drikkevand, men vi er optimistiske, da resultaterne er så gode, sagde Lars Hoffmeyer.

Der blev spurgt om, hvad Nukissiorfiit agter at gøre, da det nu er frost, og vandet i de 12 vandbeholderne fryser til. Hertil blev der svaret, at vandbeholderne bliver opbevaret indendørs fra klokken 19.00 aften og kørt ud igen inden klokken 10.00 næste dag. Dog bliver to af vandbeholdere isoleret og dermed frostfrie, så der vil være drikkevand tilgængeligt døgnet rundt.

Lars Hoffmeyer afsluttede borgermødet med en tak til borgere om, hvor godt medarbejderne i Nukissiorfiit bliver modtaget i private hjem og rundt i byen, når arbejdet med prøvetagning og skylninger udføres.

image

image

image

image