Foreløbige resultater på varmepumpeprojekt

I marts måned præsenterede Nukissiorfiit et luft til luft varmepumpe-projekt i Grønland, hvor de første resultater nu er tikket ind

Formålet med projektet er at undersøge, om der er energimæssige- og økonomiske besparelser ved brug af luft/luft varmepumper, når det er minusgrader udenfor. Og siden marts er der indsamlet data fra brugere i Nuuk og Sisimiut, før og efter installationen.

Det er den unge Nina Heilmann, Arktisk ingeniørstuderende med ”Energi og Indeklima” som speciale, der har stået for planlægning og test af varmepumpen, både i et kontrolleret miljø og ude hos forbrugerne.

Mindre olieforbrug og bedre indeklima

Med en liste over luft til luft varmepumpe-ejere rejste Nina til Sisimiut for at stemme dørklokker. Her blev den unge studerende godt modtaget, og de omkring 40 adspurgte i undersøgelsen kunne fodre hende med nyttige oplysninger til projektet.

Undersøgelsen omhandlede dels om luftpumpeejernes erfaringer med deres varmepumper og deres varmeforbrug før og efter Varmepumpeinstallationen.
– De fleste havde fået installeret varmepumpe primært for at spare penge og for at få bedre indeklima. Langt de fleste af dem, jeg talte med, har fået installeret varmepumpe i stue eller køkken som supplement til opvarmning. Enkelte havde også installeret varmepumperne i beboede kældre som primær opvarmning, fortæller Nina Heilmann.

Som noget særligt understregede næsten alle adspurgte, at deres formål med at anskaffe en varmepumpe var at mindske olieforbrug til deres oliefyr. Ejere, som havde haft varmepumpen i mere end seks måneder, kunne fortælle, at deres olieforbrug var reduceret med omkring 500,00 kroner pr. år.
– Overordnet set var de adspurgte tilfredse med deres varmepumpe og fortalte, at de havde fået et forbedret indeklimafortæller Nina Heilmann.

Containerforsøg i Nuuk

I Nuuk er der ligeledes et opstillet et projekt med varmepumpe- og blæser med målere som skal måle temperatur og energiforbrug.

Projektet består af dels en 20 fods kølecontainer og dels to 5,3 m2 skure. Den ene af de to skure bliver opvarmet af en almindelig elvarmeblæser og den anden af en luft til luft varmepumpe.
– Kølecontainerens formål er at være at skabe et ”udeklima” i et kontrolleret miljø, hvor vi selv styrer temperaturen og fugtigheden inde i containeren, således at den minder om det grønlandske klima, fortæller Nina Heilmann og fortsætter;
– Formålet med dette projekt er ligeledes at måle effektiviteten og lønsomheden af luft til luft varmepumper i et arktisk klima, hvor ude-temperaturen og inde-temperaturen kan være meget forskellige, hvilket muligvis kan have en effekt på effektiviteten.

Temperaturen inde i kølecontaineren ændres manuelt hver 5. dag.
– Det er endnu for tidligt at komme med et retvisende resultat af dette forsøg, da vi først er begyndt at måle juni. Men vi glæder os til at præsentere resultaterne af disse undersøgelser ultimo september, siger Nina Heilmann.

Det er elektrikerfirmaet Carl Lynge ApS, i Nuuk, der har stillet varmepumpen til rådighed.