Is prop forhindrer nu vandforsyningen til Kullorsuaq

Nukissiorfiit har fortsat udfordringer med at få vand via vandledningen, til Kullorsuaq, hvor en is prop nu spærrer for forsyning til bygden

Defekt pumpe i vandsøen og varmekabelanlæg, der oprindeligeligt var årsagen til vandforsyning til Kullorsuaq stoppede, fungerer nu normalt.
I mellemtiden er der opstået et nyt problem, nemlig en is prop et sted på den 1200 meter lange vandledning. En is prop som er særdeles svær at få optøet.
Nukissiorfiit er derfor i gang med en målrettet indsats på at løse problemet, som forventes at være udført i slutningen af næste uge.
Det er Nukissiorfiit håb at vandforsyningen bliver genetableret i uge 8.

I mellemtiden vil Nukissiorfiit fortsat køre vand med snescooter mellem sø og bygden.