Nukissiorfiit præciserer erstatningsspørgsmålet, som følge af vandsituationen i Uummannaq

Gårsdagens artikel fra KNR giver indtryk af at Nukissiorfiit har udtalt at ”I får ikke en rød reje, hvis I ikke er forsikret”. Det er naturligvis ikke Nukissiorfiits holdning og må bero på en  misforståelse. Nukissiorfiit ønsker derfor her at præcisere, hvordan man som skadeslidt skal forholde sig.

Materielle skader og tabt avance for erhverv

Hvis man vurderer, at man har fået materielle skader på sin ejendom, herunder skader på producerede varer, som følge af olieforurenet vand leveret af Nukissiorfiit, skal man opgøre den skete skade og rette sit krav skriftligt mod Nukissiorfiit, på juridisk@nukissiorfiit.gl. Nukissiorfiit vil da, i samarbejde med Nukissiorfiits forsikringsselskab vurdere hver sag enkeltvist.

Har man en forsikring, er det formentlig en god idé at involvere dem også.

Har man, som følge af manglende levering af rent drikkevand fra Nukissiorfiit, opnået en påviselig tabt fortjeneste i sin virksomhed, vil man som oftest skulle have en driftstabsforsikring for at kunne opnå erstatning. I det tilfælde man har en driftstabsforsikring, skal man rette henvendelse til denne. Alternativt må man opgøre sit tab og rette skriftlig henvendelse til Nukissiorfiit på juridisk@nukissiorfiit.gl. Nukissiorfiit vil da, i samarbejde med Nukissiorfiits forsikringsselskab, vurdere hver sag enkeltvist.

Tabt arbejdsfortjeneste som lønmodtager

Hjemsendte medarbejdere, som lige pludselig står uden indkomst fra en virksomhed pga. produktionsstop, har mulighed for at modtage arbejdsmarkedsydelse fra det offentlige. Produktionsstop kan være en midlertidig lukning af en virksomhed på grund af uforudsete omstændigheder.

De hjemsendte personer bedes rette henvendelse til Majoriaq for at ansøge om arbejdsmarkedsydelse. Dette bør man gøre hurtigst muligt.

Skadesbegrænsning

Nukissiorfiit har siden fredag den 20. september 2019 arbejdet i kriseberedskab for at løse situationen i Uummannaq. Nukissiorfiit tager situationen dybt alvorligt, da det er folks drikkevandssikkerhed, Ummannaqs erhvervsliv og befolkningens dagligdag, som er blevet påvirket hårdt. Nukissiorfiits personale i både Uummannaq og mange steder i resten af organisationen arbejder utrætteligt, både tidlig morgen, sen aften og weekender for at få reduceret skader og følgevirkninger af situationen. Som organisation og som mennesker er vi dybt påvirkede af situationen, og vi gør alt, hvad vi kan for at bringe livet og hverdagen i Uummannaq tilbage til normalen igen.

For uddybende kommentarer kontakt da Nukissiorfiit på nukissiorfiit@nukissiorfiit.gl.