Opdatering på drikkevandssituationen i Uummannaq

Opdateret mandag d 23/9 kl. 09:00

Vi har desværre også oplevet udfald i elforsyningen i Uummannaq her til morgen. Elforsyningen er dog genetableret. Drikkevand kan fortsat hentes ved: Nukissiorfiits kundekontor, sygehuset, alderdomshjemmet, i den nye bydel og ved heliporten.

—–

For kunder med trykvand:Det lokale brandvæsen og Nukissiorfiit har lukket vandværket i Uummannaq og er nu i gang med at udbedre problemet. Der pumpes derfor for nuværende råvand fra vandsøen i Uummannaq ud i vandledningsnettet. Dette vand er ikke renset og der er ikke tilsat klor. Landslægen tilråder, at det råvand, der lige nu kommer ud af hanerne ikke bruges til at drikke, til madlavning, til tandbørstning. Det frarådes endvidere at bruge vandet til personlig hygiejne, fraset håndvask efter toiletbesøg, da det kan være olieforurenet og kan give hudgener.

For kunder med vandkørsel: Vandbeholdere i private boliger anbefales ikke tømt på nuværende tidspunkt. Vandet er ikke egnet til at drikke, til madlavning eller til tandbørstning. Det frarådes endvidere at bruge vandet til personlig hygiejne, fraset håndvask efter toiletbesøg, da det kan være olieforurenet og kan give hudgener. Vandet fra vandbeholderne kan, om nødvendigt, bruges til rengøring med videre.

Der kan hentes rent drikkevand på Nukissiorfiits kundekontor