Ophævelse af kogeanbefaling i Ammassivik

Tilfredsstillende analyseresultater viser at vandet er rent. Det betyder at den toårige lange kogeanbefalingen nu kan ophæves

Ammassivik fik nyt vandværk i 2016. Desværre viste det sig at der var forurening i vandforsyningen, som var svær at lokalisere. Arbejdet blev besværliggjort af de logistiske udfordringer i Sydgrønland, der resulterer i at prøverne flere gange ikke nåede frem til laboratoriet, i Nuuk, indenfor de anbefalede 48 timer.

Nukissiorfiits har siden brugt mange arbejdstimer på at sikre drikkevandskvaliteten både i Ammassivik, men også i andre byer og bygder i Grønland. Således har Nukissiorfiit også fået indsamlet driftserfaringer fra anlægget i Ammassivik og brugt denne viden til at forbedre de efterkommende anlæg i bygderne.

Ophævelsen af kogeanbefalingen er den sidste udestående kogeanbefaling i Sydgrønland. Der er nu kun én udestående kogeanbefaling, som Nukissiorfiit arbejder på højttryk med at udbedre og få ophævet.