Seminar om vedligeholdssystemer

Nukissiorfiits inviterede virksomheder til seminar og vidensdeling i vedligeholdelsessystem.
Seminaret blev holdt på Nukissiorfiits hovedkontor onsdag d. 21. august, med Kenneth Nyland, teknisk direktør i spidsen

Som et led i rækken af videns- og erfaringsdelsseminarer mellem Nukissiorfiit og interessenter og virksomheder i Grønland, har Nukssiorfiit netop afholdt et seminar om vedligeholdelsessystemer.

Nukissiorfiit ønsker at udskifte det nuværende system til et bedre, der kan styre samtlige vedligeholdsaspekter på alle Nukissiorfiits anlæg over hele landet. Derfor har Nukissiorfiit taget initiativ til at afholde et seminar, hvor andre relevante, tekniske virksomheder blev inviteret.

Det danske genbrugs- og energiselskab, AffaldPlus, har et system som kunne være en god afløser for gamle vedligeholdelsessystemer. De var derfor inviteret med for at dele deres erfaringer.
På seminaret fortalte AffaldPlus’ repræsentant Jette Sentow, om Sertica systemet. Et system de har   fuldt implementeret som vedligeholdelsessystem, og som håndterer al deres vedligeholdelsesarbejde på det tekniske område.
– Deres erfaringer er værdifulde for Nukissiorfiit og andre tekniske virksomheder i Grønland, og det kan vi måske kan drage nytte af. Det glæder mig derfor at der har været stor tilslutning til dette seminar fra lokal hold, siger Kenneth Nyland, teknisk direktør hos Nukissiorfiit.

Virksomhederne Royal Arctic Line, Mittarfeqarfiit, Royal Greenland, SANA, SIKUKI Habour, Air Greenland, Kommuneqarfik Sermersooq, Esani og Polar Oil deltog på mødet, og der var stor spørge- og diskussionslyst.
– Dette var første led i afdækningen af hvilket vedligholdelsessystem skal bruges hos Nukissiorfiit. Vi har aftalt med de andre deltagere, at vi holder hinanden orienteret, hvis der skulle opstå andre muligheder for at dele viden med hinanden.  Siger Kenneth Nyland

Nukissiorfiit har tidligere dannet rammen om et forsyningsseminar og fiskeindustrien og digitaliseringsseminar.