Spor af olie fundet i drikkevand i Kuummiut og Sermiligaaq

Departementet for Natur og Miljø skriver i dag, i nedenstående meddelelse, at der er fundet spor at olie i drikkevandet. Vandet kan fortsat anvendes som drikkevand:

Spor af olie i drikkevandet i Kuummiut og Sermiligaaq, 29.10.2019
Departementet for Natur og Miljø har den 28.oktober 2019 modtaget vandanalyseresultater fra Kuummiut og Sermiligaaq, som begge viser spor af olierester.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor forureningen af drikkevandet kommer fra.

Der vil blive foretaget undersøgelser og yderligere prøver snarest muligt for at afklare, hvor forureningen kommer fra. Det vil herefter blive sikret, at årsagen til forureningen fjernes. Der er endvidere planer om hurtigst muligt at opsætte nogle særlige kulfiltre på vandværkerne, som kan fjerne forureningen.

Der er tale om meget små mængder olie, som ikke vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko. Landslægen har vurderet, at vandet derfor fortsat kan anvendes som drikkevand.

For yderligere informationer kontakt:
Departementschef i Departementet for Natur og Miljø Mette Skarregaard Pedersen tlf. 529844

– Citat slut

Vandet i bygden kan altså fortsat drikkes og bruges som hidtil. Der skal dog tages flere prøver i den kommende tid