Udvidelse af vandkraft i Tasiilaq

Nukissiorfiit har sikret mere vand til vandkraftværk i Tasiilaq

For at opnå større vandtilførsel har det været nødvendigt at ændre elvens løb.
Hele juli måned har Nukissiorfiit gravet en mindre kanal nord/vest for Tasiilaq ved SØ 160, hvor vandet nu løber direkte ned til vandkraftværkets reservoir.
Nukissiorfiit vil i første omgang sikre at den udgravede kanal kan modstå årstidernes forandring, og vil senere tage stilling til, om der skal graves eller støbes yderligere, for at bevare vandretningen.

Nyopfunden transportsystem
Men det var en svær operation. Udfordringen var at transportere gravemaskinen frem til elven, som skulle have ændret sit forløb. Opgaven blev løst i samarbejde med lokale entreprenør. Der blev konstrueret særlige flydere, der ligner dunke. De kan sættes sammen til en pram med påhængsmotor. På den måde lykkedes det både transportere mandskab og gravemaskine.

Hvad betyder udvidelsen af vandkraften?
Udvidelsen kan betyde reduktion af brugen af diesel, hvor der før var vandmangel i reservoiret. Det ekstra vand fra søen kan samtidig bruges til at øge varmeafsætning i Tasiilaq.

Vandkraft dækker en stor del af elforsyningen i Tasiilaq. Det er Nukissiorfiits mål, at energiforsyningen i videst muligt omfang skal være vedvarende.

Nukissiorfiit har derfor i år sikret mere vand til vandkraftværket i Tasiilaq. Desuden blev der sidste år lavet tekniske ændringer på vandkraftværket, der betyder, at vandet udnyttes mere effektivt. Vandkraftværket i Tasiilaq fungerer nu så effektivt, at Nukissiorfiit siden sidste sommer delvist har opvarmet skolen samt egne bygninger med vedvarende energi fra vandkraftværket.