Uummannaq har rent vand igen

Vandbehandlingen fungerer igen normalt i Uummannaq. Nukissiorfiit takker borgerne i Uummannaq for deres tålmodighed og forståelse.

Udfaldet på vandforsyningen skyldes en defekt på et elkabel som forsyner pumpehuset i Uummannaq med strøm. Defekten resulterede i et pumpen stoppede, hvilket gjorde det umuligt at pumpe vand fra den normale vandsø til behandling på vandværket.
For at genetablere forsyningen hurtigst muligt, gjorde Nukissiorfiit derfor klar til at omskifte forsyningen til byens reserve-vandsø.
Da man ikke var sikker på at vandet fra reserve-vandsøen var af lige så høj kvalitet som vandet fra den normale vandsø, valgte Landslægen i samråd med Nukissiorfiit og Departement for Natur, Miljø og Forskning at udstede en kogeanbefaling for en sikkerheds skyld.

Under udbedringen af det defekte kabel opfordrede Nukissiorfiit borgerne i Uummannaq til ikke at bruge vand. Nukissiorfiit kan konstatere at denne opfordring, i det store og hele, blev fuldt. Nukissiorfiit vil gerne rette en tak til borgerne i Uummannaq for deres samarbejdsvilje.

Det er nu lykkedes Nukissiorfiit at genetablere forsyningen, uden brug af reservesøen, og vandbehandlingen fungerer igen  og den udstedte kogeanbefaling er blevet ophævet. Borgerne i Uummannaq kan altså anvende byens vandforsyning som normalt.