Vandet på Uummannaq vandværk er godkendt af myndighederne. Godkendelse omfatter endnu ikke ledningsnettet

Nukissiorfiit har siden uheldet med olieforureningen af drikkevandsforsyningen i Uummannaq gennemført et vedvarende rensnings- og prøvetagningsprogram. Nukissiorfiit har dagligt sendt prøver til laboratorieundersøgelser. Nuikissiorfiit har dags dato modtaget godkendelse fra myndighederne til genåbning af vandværket i Uummannaq.

Departement for Natur og Miljø melder:

”Departementet for Natur og Miljø har i dag den 29. september 2019 modtaget vandanalyseresultater udtaget på vandværket som har vist tilfredsstillende vandkvalitet.

Både fysisk-kemisk og mikrobiologiske vandprøver der er analyseret for relevante forureningsindikatorer, har ikke kunne påvise forureningsparametre der overskrider grænseværdierne i “Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”.

Det giver anledning til at vandet på vandværket kan frigives til normal brug af byens brugere.

Departementet vil gøre særlig opmærksom på at frigivelsen ikke omfatter ledningsnettet eller de private vandtanke.”

Det betyder, at vandet fra Nukissiorfiits vandværk nu er godkendt til drikkevand. Nukissiorfiit er nu i dialog med Avannaa Seafood og Royal Greenland om levering af rent vand via tankbiler, med henblik på at få genoptaget indhandlingen på de to fabrikker. Det er forhåbningen at en løsning kan meldes ud i løbet at mandag d. 30. september.

Da frigivelsen endnu ikke omfatter ledningsnettet og private vandtanke, må der således fortsat ikke drikkes vand direkte fra vandhanen. Der arbejdes på højtryk på at få frigivet ledningsnet og private vandtanke.

Som meddelt tidligere, har borgere med trykvand siden tirsdag kunnet bruge deres vand til bad, opvask og tøjvask. Borgere med vandtank kan bruge vandet til håndvask, tøjvask og rengøring. Hvis en vandhane ikke har været i brug siden problemerne med olieforurening blev kendt, skal man lade vandet løbe et stykke tid inden vandet tages i brug.