Begrænset vandforsyning i Kangaatsiaq

Konsekvensen af en meget tør sommer betyder at vandstanden i Nukissiorfiits vinterreservoir i Kangaatsiaq har nået et kritisk lavt niveau.

På baggrund af den konstatering anmoder Nukissiorfiit om stop af al aktivitet på fabrikken, for at kunne sikre drikkevand til borgerne i Kangaatsiaq, i henhold til pkt. 1.4 af Nukissiorfiits salgs og leveringsbetingelser.

Nukissiorfiit arbejder på at etablere en alternativ løsning for at sikre tilstrækkelige mængder af drikkevand, indtil der kan genåbnes for vores råvandsforsyning.

Ligeledes er Nukissiorfiit er i dialog med fiskefabrikken, med henblik på en nødløsning for at imødekommende kommende produktion af rogn, i maj måned.

Vi forventer at kunne komme med yderligere information omkring etableringen af nødforsyning inden d. 13/3.