Den billige strøm forsvinder

Den billige strøm fra Buksefjorden vandkraftværk ved Nuuk er med til at holde priserne nede på strøm over hele landet. Men nu er der prisstigninger på vej, med mindre vandkraftværket udvides.

Af Kaspar Mondrup, energidirektør hos Nukissiorfiit

Der er intet Nukissiorfiit hellere vil end at holde priserne på strøm så langt nede som muligt. Og faktisk er det regnestykke ganske enkelt. Alle i Grønland betaler nemlig det samme for den strøm, de bruger, uanset om de får billig strøm fra vandkraft eller dyr strøm fra dieselværker. Prisen er den samme over hele landet.

Derfor det altafgørende for den fælles pris, at så meget af det samlede strømforbrug som muligt kommer fra vandkraft, hvor strømmen er utrolig billig at producere.

Heldigvis har det i mange år været sådan, at Nukissiorfiit takket være vandkraftværket i Buksefjorden har kunnet forsyne Nuuk med masser af billig, grøn strøm. De lave udgifter til produktion sammen med fortjenesten på den billige strøm betyder, at man har kunnet holde prisen nede på den langt dyrere diesel-producerede strøm over resten af landet.

Løber tør for vand
Faktisk bidrager Buksefjordens vandkraftværk årligt med at prisen for el og varme kan holdes 200-225 mio. kr. lavere for resten af landets borgere, end hvis Nuuk blev forsynet med diesel.

Den store udfordring er nu, at vandkraftværket er ved at løbe tør for både vand og kapacitet, og derfor ikke længere kan følge med i produktion af den billige strøm.

Samtidigt vokser behovet for strøm i Nuuk konstant med det stigende antal indbyggere og boliger samt store byggerier som den kommende lufthavn.

Hvis ikke der gøres noget nu, er Nukissiorfiit derfor nødt til at bruge mere diesel til strømproduktionen, hvilket vil få priserne til at stige betragteligt.

Det bliver dyrere
Virkeligheden er følgelig, at strømmen fra nu af kun bliver dyrere, og hver eneste husstand i Grønland kan i gennemsnit se frem til en årlig ekstraregning på mindst 928 kr. i 2024. I årene efter vil prisen kun stige yderligere.

Men sådan behøver det ikke blive.

Det er nemlig muligt at udvide vandkraftværket i Buksefjorden. En sådan udvidelse vil ikke alene kunne dække den nuværende efterspørgsel efter energi i Nuuk, den vil også fremtidssikre energiforsyningen i mange år fremover.

Løsningen for udvidelse vil være todelt. Dels vil man overføre mere vand fra en højereliggende sø, så man undgår det nuværende reservoir drænes. Dertil vil man installere en ny kraftstation, så vandkraftværkets kapacitet vil gå fra nuværende 45 MW til i alt 100 MW.

Det koster naturligvis nogle penge at udvide, men på den lange bane holder det prisen nede. For den enkelte familie og for erhvervslivet vil det også betyde sikkerhed for, at udgifterne til strøm ikke vil stige på samme drastiske måde, som der lige nu er udsigt til.

En udvidelse af kraftværket i Buksefjorden vil samtidigt være en grøn og bæredygtige måde at øge strømproduktionen på, så vi går ind i fremtiden med mindre sort røg fra skorstenene i stedet for mere. Når vi producerer vores egen strøm med vandkraft øger det tilmed vores selvforsyningsgrad, hvilket gør os mindre afhængige af udlandet.

Set fra vores synspunkt giver det derfor rigtig god mening, at vi arbejder frem mod en udvidelse af Buksefjordsværket. Ikke kun for Nuuk, for hele landets skyld. Det er en god vej fremad.