Den grønne energi breder sig

Som led i Naalakkersuisuts Sektorplan for Energi- og Vanforsyning arbejder Nukissiorfiit fortsat på realisering af målsætningen om forsyning med vedvarende energi, over alt hvor det er muligt.

Der er i den forbindelse opstillet og idriftsat solceller på taget af Uummannaq sportshal i år. Der er ligeledes i bygderne Ammassivik og Ikerasaarsuk opstillet og idriftsat solceller på stativer, samt batteribanker på begge steder. Dette sikrer brugen af den grønne energi over en længere periode, og reducerer driftstimerne på elværkets motor betydeligt.

Nukissiorfiit har høstet gode erfaringer fra disse steder over efteråret, som blandt andet indebærer, at driftstiden på elværkets motorer er faldet med 30-40 pct. Det er dog stadig for tidligt at vurdere, hvor stor en andel af bygdernes forsyning, solcellerne fremadrettet vil kunne dække. Nukissiorfiit ser derfor frem til at indhente flere erfaringer med disse anlæg i 2021.

Nukissiorfiit fortsætter opsætning af solceller i Ittoqqortoormiit, Qeqertarsuatsiaat og Qeqertaq i det nye år. Disse skulle efter hensigten være opstillet i år, men er blevet forsinket grundet corona-situationen.

Hertil er der også planer om at opstille solceller og batteribank i Eqalugaarsuit. Dette sker i forbindelse med en totalrenovering af elværket i 2021.

Disse projekter kommer også til at gavne miljøet, da det betyder mindre forsyning med olie og mere forsyning med sol. Nukissiorfiit krydser derfor fingre for godt vejr til næste år – så produktionen af disse solceller bliver så høj som muligt.

Mindre olie, mere grøn energi

Solcelleprojektet vil samlet set levere omtrent 338 Kwp i elproduktion, og har en forventet årlig produktion på lidt over 300.000 Kwh. Dette svarer til, at miljøet skånes for op mod 100.000 liter diesel om året, og dækker det årlige forbrug af ca. 40 husstande.

Når projekterne står færdigt vil Nukissiorfiit have indsamlet data og erfaringer, til brug i det videre arbejde med bæredygtig forsyning til mindre bosteder. Således kan Nukissiorfiit også bane vejen for en udvikling inden for vedvarende energi, som tager højde for arktiske forhold.

Projekterne er finansieret gennem en årlig pulje, som Nukissiorfiits direktion har afsat til et vedvarende energiprojekter– og er dermed også med til at realisere Naalakkersuisuts sektorplan.

image
image
image