Drikkevand i Nuuk

Kunder i Nuuk kan i øjeblikket opleve at vandet har en anderledes lugt. Det skyldes en periode med varmt vejr. Nukissiorfiit forsøger at udbedre lugtgenerne. Tilsynsmyndigheden oplyser, at vandet fra vandværket ikke er sundhedsskadeligt og kan anvendes som normalt.

I slutningen af august og starten af september oplevede man meget sol og høje temperaturer i Nuuk. Det medførte en biologisk aktivitet i råvandet, et fænomen, som jævnligt vender tilbage.

Uddybning:
Råvandskvaliteten i vandsøen i Nuuk, bliver udfordret når disse tre ting der er opfyldt:
1: Høj biologisk aktivitet i og omkring vandsøen, som medfører øget plantenæringsstoffer, såsom gødning i søen.
2: Stærk solindstråling.
3: Høje vandtemperaturer på over 15 grader, over et længere tidsrum.

Nukissiorfiit renser råvandet i vandværket over flere trin:
1: Sandfilter, for at fjerne grove organiske forbindelser i vandet.
2: UV-filter, til at dræbe bakterier i vandet.
3: Udluftning af vandet, for at fjerne løse organiske forbindelser i vandet.
4: Klorering, for at forhindre bakterievækst i rentvandssystemet, herunder ledningsnet og rentvandstanke.

Nukissiorfiit gør opmærksom på at hundeluftning, campering og lignende ikke er tillad i vandspærrezonerne. Derfor vil vi endnu engang opfordre borgerne til at indskrænke aktiviteter i vandspærrezonerne.