Drikkevandssikkerhed i alle byer

Nukissiorfiits mål med at styrke drikkevandssikkerheden i alle byer har nu nået endnu en vigtig milepæl

Alle vandværker i Grønlands byer, arbejder nu efter en ny standard, som hedder Dokumenteret drikkevandssikkerhed (i daglig tale ”DDS”). Implementeringen af denne standard er et af målene i sektorplanen for ”Energi- og Drikkevandforsyning” fra november 2017. Det næste skridt er bygderne: et arbejde, som allerede er igangsat.
Drikkevandssikkerheden er samtidig et krav fra Departementet for Sundhed og Miljø om, at Nukissiorfiit skal levere rent vand. For at implementere disse, har det for Nukissiorfiits personale betydet en række ændringer i kravene til hygiejne og arbejdsrutiner ved de løbende vurderinger af vores drikkevand. De nye foranstaltninger gælder samtlige ansatte, der arbejder med vandforsyning i det daglige.

Nukissiorfiit har de sidste to år arbejdet på at implementere disse krav i form af kurser til personalet, site visits af Nukissiorfiits vandeksperter, samt handlingsplaner for hvert vandværk. I juni kunne Nukissiorfiit så sætte et sidste hak på listen over byerne i Grønland, da Qaanaaq som det sidste sted fik besøg og undervisning.

Driftskonsulent for DDS, Kenneth Larsen, har stået i spidsen for implementeringen og udtaler;
– Drikkevand er vores vigtigste levnedsmiddel, og drikkevandssikkerheden har derfor altid haft en høj prioritet hos Nukissiorfiit, og omfatter alt fra materialer og udstyr til personlig hygiejne. Personalet har derfor gennemgået et ” Hygiejne-kursus”, der blandt andet indebærer: hvordan vi mindsker risici for utætte dæksler i rent vands-tanke, korrekt vandprøvetagning, information om hygiejne, desinficering af materialer med mere. For vores kunder vil det på sigt betyde et begrænset omfang af kogeanbefalinger.
– Kurserne og de nye krav er blevet rigtig godt modtaget og efterleves med stor respekt og forståelse langs hele kysten. Også selvom det har betydet ændringer i den daglige rutine, fortæller han.
Kenneth Larsen fortæller også, at der er udarbejdet hygiejnepjecer, opstillet særlig beklædning og andre foranstaltninger i alle byer for at opretholde de høje krav til hygiejne. Han fortæller endvidere;
– Under vores rejse på kysten har der samtidig været god lejlighed til at hjælpe med kompliceret udstyr så som UV-kanoner, så de fungerer bedst muligt.

Bygderne står for tur
Næste skridt er at implementere DDS i alle bygder. Det allerede i gang, da det personale som har modtaget undervisning lokalt, nu har til opgave at formidle videre til kollegaer i bygderne, i samarbejde med fagspecialister inden for DDS. Planen er, at de samme kurser skal afholdes for al personale i bygderne også, samtidig med en nøje gennemgang af deres anlæg.
– Vi glæder os til at nå i mål også med bygderne, og på den måde leve op til kravene om drikkevandssikkerhed for hele Grønland. Vi regner med at opgaven med at få implementeret DDS i alle Grønlands bosteder er tilendebragt inden udgangen af 2025.