Endnu et havari på vindmølle

Den ene af de to vindmøller på Nukissiorfiits testcenteret i Sisimiut er endnu engang ude af drift

Det er anden gang at samme vindmølle havarerer, første gang var i januar 2019, da den tabte en vinge.
I juli blev alle tre vinger skiftet ud. Det skete efter undersøgelser og anbefalinger fra det uvildige firma Force Technology. Derudover blev der foretaget konstruktionsforbedringer, som skulle forebygge endnu et havari. Desværre er vindmøllen fra producenten Solid Wind Power er nu igen sat ud af drift, denne gang med en flækket vinge.

– Vi er selvfølgelige drønærgerlige over situationen, ingen havde forestillet sig at den samme mølle kunne havarere igen. Samtidig trøster vi os med, at vi valgte at opsætte møllen i vores testcenter i Sisimiut, siger Claus Andersen-Aagaard, konstitueret energidirektør. Der uddyber:
-Testcenteret ligger i et ubebygget område. Det vigtigste er naturligvis at der ikke er sket nogen personskade ved havarierne. Derudover har havarierne ikke haft konsekvenser for forsyningssikkerheden. De dårlige erfaringer vi har gjort os med den specifikke mølle indgår naturligvis i vores videre planlægning af hvordan vi kan forsyne vores land med vedvarende energi.

Nukissiorfiit oplyser at den anden vindmølle i testcenteret, der er produceret af Viking Wind, fortsat fungerer. Data og erfaringer herfra indgår ligeledes i den videre planlægning af forsyningen med vedvarende energi.

Fakta om testcenteret:
Møllerne skal, sammen med andre vedvarende energikilder, være med til at omstille energiproduktionen i Grønlands bygder til en mere grøn produktionsform – og forsøget skal ses som et led i Nukissiorfiits strategiske arbejde for at vedvarende energi i overalt hvor det er muligt i 2030.

Hele projektet gennemføres med bistand fra KTI-Sisimiut, der vil bruger driften af vindmøllerne i deres undervisning af skolens elever. Lige ledes har DTU ARTEK hjulpet til med teknisk viden samt vibrationsmålinger.